Inleiding in den Heidelbergschen Catechismus

logo


HC-Barth006
Deze „Einführung in den Heidelberger Katechismus” is de weergave van een toespraak door Prof. Barth op den Schauenburg bij Bazel gehouden, op 4 October 1938, ter gelegenheid van den „Kurs fiir Religionslehrer” aldaar. De vertaling volgt het stenogram en de bewerking van deze toespraak door Pfarrer Rolf Eberhard von Bubendorf (Kanton Baselland). De indeeling in paragraphen, die terwille van de overzichtelijkheid werd aangebracht, is van den vertaler, evenals het register, de inhoudsopgave en de noten.Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7