1
Schepping
2
Karl Barth over das Nichtige (KD III/3)
3
Mens en Dier
4
Mens en Dier
5
Het geweld van het water als teken
6
KD-III
7
Het achtste deel van de K.D.
8
Gebed
9
De zondag
10
Gezond zijn en ziek zijn
?>

De scheppingsleer van Karl Barth is het derde deel van zijn hoofdwerk: de Kirchliche Dogmatik. Het bestaat uit vier delen. III/1 Het scheppingswerk III/2 Het schepsel III/3 De Schepper en zijn schepsel III//4 Het gebod van God de Schepper In februari 1953 publiceerde In de Waagschaal na de watersnood in Zeeland een gedeelte uit III/1,Lees verder..

Lees meer

Karl Barth over das Nichtige §. 1 Inleiding Ongetwijfeld één van de meest raadselachtige passages in Karl Barths Kirchliche Dogma­tik[1] is de zinsnede waarin Barth zich lijkt uit te spreken over de oorsprong van het kwaad: Nur davon lebt es, daß es das ist, was Gott nicht will. Aber eben davon lebt es: weil und indemLees verder..

Lees meer

In 1956 werd door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren een brochure uitgegeven met een vertaling van een fragment uit deel III/4 van de Kirchliche Dogmatik. Het gaat om de pagina’s 397 tot en met 404. De Brochure kreeg als titel mee: ‘Mens en Dier’. De vertaling is van de hand van ds J.J.Lees verder..

Lees meer

Wereld – Dierendag 4 October De bijbelse scheppingssage heeft de mens wel gezien in zijn ganse eigensoortigheid maar niet geïsoleerd, doch in kameraadschap met de dieren des lands, die, zoals hij zelf en zoals tevoren de waterdieren en vogels, maar nu als zijn onafscheidelijke metgezellen, levende wezens zijn, die zich zelfstandig bewegen en zich inLees verder..

Lees meer

De vreselijke watersnood, die zovelen van onze landgenoten en ook van onze medemensen in het buitenland heeft getroffen, heeft ons allen ontsteld. Ons bied is geen nieuwsblad. Het is niet onze taak om berichten te geven. Die kan men elders uitvoerig vinden. Wel zouden wij ook deze ontzettende gebeurtenissen gaarne willen belichten vanuit het WoordLees verder..

Lees meer

DE WERKELIJKE ONTMOETING (KD III.2) Een geestelijke revolutie. De verschijning van het nieuwe deel der „Kerkelijke dogmatiek”, de zesde band, kan aanleiding geven tot vele, elkaar kruisende en verrijkende overwegingen. Barth gaat hier opnieuw, noodgedwongen, eenzame wegen; de „vaderen” laten hem in de steek, en (of) hij verlaat de vaderen, in dit opzicht, dat hijLees verder..

Lees meer

Een nieuwe Barth? Ongeveer een jaar na het 7e deel (III3) is nu het 8ste deel van de ,,Kirchliche Dogmatik” verschenen als III/4. Wij verheugen, ons zeer met deze afsluiting van de leer der Schepping. Voor velen zal dit „een nieuwe Barth” zijn. Het boek bevat namelijk niets anders dan ethiek. En velen menen immers,Lees verder..

Lees meer

In 1951 gaf Prof dr A.F.N. Lekkerkerker een door Elisabeth Gutteling vertaald fragment uit uit KD III.3. Het gaat om de pagina’s 301-326, waarin Barth spreekt over het gebed. De vertaling verscheen als deel in de serie ‘Onze tijd’ , uitgegeven door Callenbach in Nijkerk. Het boekje is antequarisch nog te verkrijgen.

Lees meer

Dit is de vertaling van een fragment uit „Die kirchliche Dogmatik”, Band III, 4, verschenen in 1951 bij Evangelischer Verlag A.G., Zollikon, S. 51-79. Nederlandse vertaling van Ds W. M. van Asperen en Dr J. M. van Minnen.

Lees meer

                Dit werkje is de vertaling van een fragment uit „Die kirchliche Dogmatik”, Band III, 4, verschenen in 1951 bij Evangelischer Verlag A.G., Zollikon, S. 404426. Nederlandse vertaling van Elisabeth Gutteling, met een inleiding van Dr A. F. N. Lekkerkerker.

Lees meer