1
Karl Barth – misverstand en onbegrip
2
Karl Barth – misverstand en onbegrip
3
Jezus Christus – ‘Herrschaftsprinzip’ in het wereldgebeuren (II )
4
Jezus Christus – “Herrschaftsprinzip” in het wereldgebeuren (I )
5
Christelijke geloof – zingeving of kennis?
6
Christelijke geloof -zingeving of kennis?
7
Bonhoeffer, Barth en de niet-religieuze interpretatie
8
Bonhoeffer, Barth en de niet religieuze interpretatie
?>

Nu we dit jaar herdenken dat Barth 50 jaar geleden is overleden, wordt er meer dan anders over zijn werk en de betekenis ervan geschreven en gesproken. Maar tegelijkertijd is tegenwoordig de belangstelling voor zijn theologie gering. Afgezien van een betrekkelijk kleine kring zeggen veel theologen niets of weinig met zijn theologie te kunnen aanvangen.Lees verder..

Lees meer

Nu we dit jaar herdenken dat Barth 50 jaar geleden is overleden, wordt er meer dan anders over zijn werk en de betekenis ervan geschreven en gesproken. Maar tegelijkertijd is tegenwoordig de belangstelling voor zijn theologie gering. Afgezien van een betrekkelijk kleine kring zeggen veel theologen niets of weinig met zijn theologie te kunnen aanvangen.Lees verder..

Lees meer

  In de zomer van 1946 gaf Karl Barth in Bonn, temidden van de oorlogsruïnes, een serie colleges. In het derde college, getiteld ‘Glauben heisst Erkennen’, legt hij uit dat christelijk kennen betekent ‘in der Wahrheit Jesu Christi leben’. Omdat deze waarheid zijns inziens dé waarheid is, de universele en ultieme waarheid, concludeert hij: “…Lees verder..

Lees meer

  Sinds de Verlichting hebben velen geworsteld met het probleem hoe het christelijk geloof en de moderniteit met elkaar verbonden kunnen worden. Dit kreeg dikwijls een toespitsing in de vraag hoe de notie dat de mens geschapen is naar Gods beeld te verenigen is met het inzicht van de moderne biologie dat de mens eenLees verder..

Lees meer

CHRISTELIJK GELOOF – ZINGEVING OF KENNIS? Gaat het in het christelijk geloof om zingeving en wereldbeschouwing óf betreft het een relatie van mensen met een unieke werkelijkheid die door hen gekend kan worden? Dat is met betrekking tot het christelijk geloof één van de meest cruciale vragen. Tegenwoordig houden velen buiten maar ook binnen deLees verder..

Lees meer

logo

 

CHRISTELIJK GELOOF – ZINGEVING OF KENNIS?

Gaat het in het christelijk geloof om zingeving en wereldbeschouwing óf betreft het een relatie van mensen met een unieke werkelijkheid die door hen gekend kan worden? Dat is met betrekking tot het christelijk geloof één van de meest cruciale vragen.

Lees meer

  Bonhoeffer, Barth en de niet-religieuze interpretatie Nu we herdenken dat het honderd jaar geleden is, dat Bonhoeffer werd geboren is het een goede gelegenheid om nog eens aandacht te schenken aan de kritiek van Bonhoeffer op Barth zoals die naar voren komt in zijn brieven uit de gevangenschap in de periode april-juli 1944.1 DaarLees verder..

Lees meer

logo

 

Bonhoeffer, Barth en de niet-religieuze interpretatie

Nu we herdenken dat het honderd jaar geleden is, dat Bonhoeffer werd geboren is het een goede gelegenheid om nog eens aandacht te schenken aan de kritiek van Bonhoeffer op Barth zoals die naar voren komt in zijn brieven uit de gevangenschap in de periode april-juli 1944 (noot). 

Lees meer