1
Over de vrijheid van geweten, 10 jaar Hagenpreken in Vlaanderen
2
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels (II)
3
Bijbel in gewone taal: problematische principes, verrassende verwantschappen
?>

  Sinds het jaar 2010 organiseert de Protestantse Gemeente in Lille (Rijsel) op de laatste zondag in augustus een Hagenpreek in Frans Vlaanderen. Aan de voet van een van de vele molens omgeven door heggen en hagen wordt hier ‘nagedaan’, of liever: op een creatieve manier voortgebouwd, op wat 450 jaar geleden gepraktiseerd werd doorLees verder..

Lees meer

Het vertalen van het Bijbels ABC naar het Engels vergt een specifieke vertaalaanpak, toegesneden op het barokke taalgebruik van Miskotte vol neologismen, én met aandacht voor de hedendaagse lezers met hun eigen gevoeligheden in de jaren ’20 van de 21ste eeuw. In het eerste artikel over de Engelse vertaling van het ABC gaven wij eenLees verder..

Lees meer

30 procent van de Nederlanders heeft moeite met het lezen van de Nieuwe Bijbelvertaling [NBV]. Zowel laaggelet-terdheid als afstand in taal en tijd tot de Bijbelse teksten verklaren dit hoge percentage. Voor het Nederlands Bij-belgenootschap was dit gegeven aanleiding om in 2007 een begin te maken met het project Bijbel in Gewone Taal [BGT]. AanLees verder..

Lees meer