1
Bezinning op Israël
2
Poëtica en predikkunde
3
Is geloven ‘redelijk’? (1)
4
Feit en verhaal
5
Van mythe naar logos en weer terug
?>

  BEZINNING OP ISRAËL Wat mij in artikelen van neoconservatieven vaak is opgevallen, is dat hun argumentatie die van de tegenstander spiegelt. De inhoud verschilt maar de manier van denken is hetzelfde. President Bush is hen daarin voorgegaan met de oproep de tegenstander met dezelfde meedogenloosheid te bestrijden waarvan hij zelf blijk gaf. Het komtLees verder..

Lees meer

  POËTICA EN PREDIKKUNDE Het boek van Kees Bregman De stem uit de oneindigheid gaat over twee dingen: de predikkunde en de poëtica van Nijhoff. De vraag is wat de laatste ons kan leren over de eerste. Nu is een preek geen gedicht, zoals de schrijver heel wel beseft. Maar je kunt haar wel zienLees verder..

Lees meer

Is geloven ‘redelijk’? (1) Zoals de ondertitel al aangeeft is het motief van het boek van Wessel Stoker: geloofsverantwoording. De vraag van de titel Is geloven redelijk? wil hij positief beantwoorden. Hij staat met dat verlangen in een traditie. Zijn boek getuigt echter ook van een breuk met die traditie. De geloofsverantwoording is eeuwenlang eenLees verder..

Lees meer

Feit en verhaal Het achtste nummer van In de Waagschaal van deze jaargang droeg de titel: feit en/of verhaal. De schuine streep in deze titel is echte slash of snede. Zij maakt alle verschil uit. Had de redactie die streep weggelaten en gekozen voor: feit óf verhaal, dan had zij de lezer van meet afLees verder..

Lees meer

  VAN MYTHE NAAR LOGOS EN WEER TERUG Het is alweer een generatie geleden dat in de theologie verhitte debatten werden gevoerd over ontmythologisering. De uitkomst was, kort samengevat, dat we moeten onderscheiden tussen de verkondiging die op de existentie betrekking heeft en wereldbeschouwing (en bij die laatste weer tussen wetenschap en wetenschappelijk wereldbeeld). IkLees verder..

Lees meer