1
De esthetische kerk (I)
2
Soms zijn sprookjes geschikt voor de liturgie
3
De kerkgang van monsieur Hulot (II-slot)
4
De kerkgang van monsieur Hulot (I)
5
De calvinist in zaken (III)
6
De calvinist in zaken (II)
7
De calvinist in zaken (I)
8
Tempelvrees (III – slot)
9
Tempelvrees (II)
10
Tempelvrees (I)
?>

  DE ESTHETISCHE KERK I ‘Kunst is voor mij een vervangende religie geworden’. Dat zei niet zo lang geleden Carel Blotkamp, kunsthistoricus, kunstcriticus, tot voor kort hoogleraar aan de VU, in een interview. Hij komt uit een vrij zwaar hervormd nest, maar liet in zijn studietijd het geloof der vaderen achter zich. Mij is hetLees verder..

Lees meer

  SOMS ZIJN SPROOKJES GESCHIKT VOOR DE LITURGIE Hebe Kohlbrugge maakt zich boos over sprookjes in de liturgie. Wat mij betreft: applaus, voor zover het gaat om onbenullige verhaaltjes over poezen. Maar soms misstaan sprookjes niet voor het Aangezicht des Heren. Een voorbeeld uit de praktijk; misschien heeft deze of gene er zelfs iets aanLees verder..

Lees meer

  DE KERKGANG VAN MONSIEUR HULOT (II-SLOT) De verbazing van monsieur Hulot kent geen einde. ‘Alles loopt in elkaar over’, niet alleen in het poenige huis waar hij verzeild raakte; ook in de kerk blijkt alles tegelijk iets anders te zijn. Zo is het avondmaal ook, of vooral, of eigenlijk, een geloofsbelijdenis, en dat nietLees verder..

Lees meer

  DE KERKGANG VAN MONSIEUR HULOT (I) Een film, jaren ’60, van Jacques Tati. Te rijk geworden mensen hebben een groot en zeer trendy huis laten bouwen, dus met glas waar het maar even kan. De vrouw des huizes leidt de verbijsterde monsieur Hulot rond, en kraait, primitief formulerend, halfbegrepen architectenleuzen na; hier loopt allesLees verder..

Lees meer

DE CALVINIST IN ZAKEN (III-Slot) Geldverslaving, stinkende rijkdom, uitbuiting, ze zijn van alle tijden. Dat bedoelt Max Weber niet met kapitalisme. Het is een heel speciale ordening van maatschappij en economie, met als voornaamste kenmerk een uiterst rationele bedrijfsvoering. Een totale toewijding aan De Zaak (niet aan mensen) met religieuze trekken. Rationaliteit als een manierLees verder..

Lees meer

DE CALVINIST IN ZAKEN (II) Als er een geest van het kapitalisme bestaat, dan waren onze gouden-eeuwse vaderen, zodra ze het wat meezat, ervan vervuld. Een figuur die in studies over deze tijd telkens opduikt, en door Jan en Annie Romein beeldend werd beschreven in ‘Erflaters van onze beschaving’, is Louis de Geer. Geëmigreerd uitLees verder..

Lees meer

DE CALVINIST IN ZAKEN (I) ‘Dat je niet zo’n aan de mammon verslaafde calvinistische rotkop hebt.’ Deze zin uit Jan Wolkers’ ‘Zomerhitte’ lijkt op een niet helemaal gelukte interpretatie van het boek, dat ons drie artikelen lang zal bezighouden. Max Webers studie over de protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, precies een eeuwLees verder..

Lees meer

  TEMPELVREES (III – Slot) Vier jaar geleden schreef P. Hijmans in dit blad een artikel 1) dat me is bijgebleven. Hij vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat linksgerichte christenen, en zij niet alleen, zo feilloos de demonie van het nazidom hebben herkend, en tegelijk zo naïef-toegeeflijk stonden tegenover het communisme; met eenLees verder..

Lees meer

  TEMPELVREES (II) Wat onze kerken ook zijn, tempels zijn ze niet. Het meest gehoorde argument: de christelijke gemeente zelf is de nieuwe tempel. Nu komt de term ‘nieuwe tempel’ in de Schriften zo niet voor. Wel de gemeente als een of de tempel; vooral bij Paulus en zijn navolgers. Iets dergelijks vinden we bijLees verder..

Lees meer

  TEMPELVREES (I) In de vacantie mogen we graag een tempel, meestal een ruïne, bezoeken. Daarbuiten reageren we argwanend op het woord, op de suggestie van heilige plaatsen. We worden niet moe te betogen dat een kerk iets heel anders is dan een tempel. We zijn zelfs een beetje bang voor sacrale oorden. Tempelvrees. OoitLees verder..

Lees meer