1
Twee zendelingen
2
Liever dan
3
Twee zeilschepen
4
Het boek en de film
5
Kierkegaard en Levinas
6
Drie fakkels gedoofd in 1564
7
Voethoofd
8
Synchroon Amerikaans
9
Tijdgenoten
10
Wasa
?>

IN MEMORIAM C. BALK Op 2 juni jl. is onverwacht in Oostburg overleden onze goede Waagschaal-vriend Cornelis Balk. Balk werd geboren op 28 juli 1931, en diende van 1959 tot 1991 de hervormde gemeenten Cadzand, Retranchement en Sluis. Vanaf 1991 stond hij in Tholen, waar hij in 1993 met emeritaat ging. Cees Balk was iemandLees verder..

Lees meer

Lang voordat de Pekinezenkerk met kunst- en vliegwerk uit de vaderlandse bodem is verrezen lagen in ons stadje Viermuren de grenzen van de geloofsgemeenschappen onwrikbaar vast. Meer dan driekwart behoorde tot de Grote Kerk. Minder dan een kwart behoorde tot de Doleantie van Kuyper, een zestiende behoorde tot de Afscheiding van rond 1840. Die noemdenLees verder..

Lees meer

TWEE ZEILSCHEPEN IN 1628 Op 10 augustus 1628 voer op de rede van Stockholm het nieuwste oorlogsschip de ‘Wasa’ uit. Het was een prachtige Zondagmiddag, heel Stockholm was uitgelopen. Haar afmetingen waren buitensporig: lengte over alles 69 m, breedte 11,7 m, diepgang 4,8 m, hoogte achterschip 19,3 m, hoogte hoofdmast 52,5 m, waterverplaatsing 1210 ton.Lees verder..

Lees meer

HET BOEK EN DE FILM Het regime op de School met den Bijbel in ons stadje Viermuren was streng tot zeer streng. Het varieerde per schoolklas. De kinderen in de derde klas werden geteisterd door het schrikbewind van de schoolmeester die Pinksterbroeder en Sadist was, een combinatie die ik bij het ouder worden wel vakerLees verder..

Lees meer

KIERKEGAARD EN LEVINAS In een klein hoekje van zijn omvangrijke oeuvre schrijft Kierkegaard over schouwburg en kerkdienst. Op het toneel is een onzichtbare man die weliswaar onmisbaar is, maar toch niet wil opvallen. Opvallen is voor de acteur. Hem komt alle lof of afkeuring van het publiek toe. Maar zonder die onzichtbare man, zonder zijnLees verder..

Lees meer

  DRIE FAKKELS GEDOOFD IN 1564 Toen het fraaie Stadhuis in Antwerpen was voltooid lieten de Bestuurders zonder gêne er het jaartal 1564 in gouden letters op aanbrengen. Ongewild verleenden zij alle passanten ook een geheugensteun voor personen van formaat die ons in dat jaar ontvielen. Het waren (bien étonnés de se trouver ensemble) AndreasLees verder..

Lees meer

VOETHOOFD Het is de verdienste van Prof. Dr. G.J.P.J. Bolland (1854-1922) dat hij de gedachten van Hegel voor het Nederlandse taalgebied heeft ontsloten. Bij zijn staatkundige opvattingen voerde hij een tot dan toe onbekende term in, die helaas niet werd toegevoegd aan de Nedelandse taalschat. Deze term is in onze dagen zeer wel bruikbaar. BollandLees verder..

Lees meer

  SYNCHROON AMERIKAANS We schrijven het jaar 1863. De Amerikaanse burgeroorlog is in volle gang. Het was nog lang niet zeker of de zaak van The Union het zou winnen van de Zuidelijke Confederaties. De legers van The Union moesten in de beginjaren zware nederlagen lijden. Maar dan keren de kansen. In het Witte HuisLees verder..

Lees meer

  TIJDGENOTEN Vier maanden lang is het Protestantse deel der natie ondergespoten met de grijze slagroom van de Calvinolatrie. Met het lauwe water van deze eeuw spoelen wij het weg. Wat overeind blijft is een sobere levenswijze, een eredienst waar de Schrift centraal staat, een kerkstructuur naar het model van de gemeenteraad van kleine stedenLees verder..

Lees meer

  WASA Op Zondag 10 augustus 1628 was op de rede van Stockholm een feestelijke gebeurtenis. Het nieuwste grote oorlogsschip van Zweden zou haar proefvaart maken. Het was een prachtige zondagmiddag. Heel Stockholm stond te kijken. Onder de kust zeilde het schip rustig voort. Maar in open water begon het, ondanks de zwakke wind, gevaarlijkLees verder..

Lees meer