1
Het dilemma van de theologie
2
Alsof God bestaat (Tametsi Deus daretur)
3
De tijd die blijft (II) – JHWH en de tijd
4
De tijd die blijft (I) (fantastische vertellingen)
5
De tijd die blijft
6
God in de Middeleeuwen
7
Open brief over bijbelvertaling
8
De andere kant van het oordeel
9
God is God
?>

  HET DILEMMA VAN DE THEOLOGIE Wie het woord ‘theologie’ in de mond neemt, moet weten wat hij doet. Hij moet erop bedacht zijn dat hij zich met zeer vreemde dingen bezig houdt. Theologie is al lang geen van vanzelf sprekendheid meer. De notie “God” is in discrediet geraakt en niemand weet eigenlijk nog watLees verder..

Lees meer

  ALSOF GOD BESTAAT (TAMETSI DEUS DARETUR) Over de zin van de theologie. Het woord ‘theologie’ is in onbruik geraakt. Men spreekt liever over ‘godsdienstwetenschap’. Godsdienstwetenschap is in onze cultuur inmiddels een respectabel begrip geworden. Dat geldt trouwens van alle wetenschapsbeoefening. Godsdienst bestrijkt bijna alle levensgebieden en het terrein waarop zij werkt is onafzienbaar. VelenLees verder..

Lees meer

  DE TIJD DIE BLIJFT (II) – JHVH en de tijd Tijdloze waarheden in de bijbel bestaan niet, zeiden we. Zij zijn altijd daden of beter gezegd: woorddaden of daadwoorden van JHVH. De daden van JHVH zijn concreet en vullen de tijd en de ruimte. Het is daarom van fundamenteel belang dat ook de scheppingLees verder..

Lees meer

  DE TIJD DIE BLIJFT (I) (fantastische vertellingen) Karl Barth over schepping, geschiedenis en scheppingsgeschiedenis. KD §41,1, S.44-103 Schepping, tijd, geschiedenis en scheppingsgeschiedenis Schepping volgens de bijbel is niet het werk van een wereldbouwer of van een kosmische intelligentie die de oorspronkelijke chaos zou hebben omgevormd tot kosmos. De opvatting van een demiurg in deLees verder..

Lees meer

  DE TIJD DIE BLIJFT (I) (fantastische vertellingen) Karl Barth over schepping, geschiedenis en scheppingsgeschiedenis. KD §41,1, S.44-103 Schepping, tijd, geschiedenis en scheppingsgeschiedenis Schepping volgens de bijbel is niet het werk van een wereldbouwer of van een kosmische intelligentie die de oorspronkelijke chaos zou hebben omgevormd tot kosmos. De opvatting van een demiurg in deLees verder..

Lees meer

GOD IN DE MIDDELEEUWEN (over klokketijd en messiaanse tijd.1) het wereldschandaal De boodschap van Paulus in de Romeinenbrief luidt kort en goed: de gerechtigheid van JHVH is openbaar geworden. Die gerechtigheid is tegelijk de openbaring van Gods toorn (Rom.1v18 vlg.) De toorn van JHVH openbaart zich van de hemel op de aarde over de goddeloosheidLees verder..

Lees meer

  OPEN BRIEF OVER BIJBELVERTALING Naar aanleiding van de aanbieding van de Nieuwe Bijbelvertaling willen wij in de onderstaande open brief aan de Generale Synode onze zorg uitspreken over het besluit dat genomen zal moeten worden om deze vertaling al dan niet te verheffen tot kanselbijbel. Wij willen de synode erop attent maken dat zo’nLees verder..

Lees meer

logo

  

DE ANDERE KANT VAN HET OORDEEL

(over de knecht als Heer)

inleiding

De verkondiging van de christelijke gemeente luidt kort en goed: God is mens geworden. Daarmee is een oordeel uitgesproken, een vereffening vindt plaats, de dingen worden recht gezet.

Lees meer

VOORWOORD De hier bijeengebrachte voordrachten zijn gehouden in de jaren 1930-1936.Het is de tijd van de machtsovername van Hitler in Duitsland en de tijd dat de kerk geconfronteerd wordt met de religie van de Duitse christenen. Barth doceerde in die tijd aan de theologische faculteit in Bonn, die zich in die jaren ontwikkelt tot eenLees verder..

Lees meer