1
Arnold Huijgen over Maria
2
Tweemaal uitgeworpen (het verband tussen Johannes 9 en 10)
3
Lezingen Studiedag
4
Een bezoek aan West-Papua
5
Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap
6
Enkele aantekeningen betreffende Indonesische historiografie
7
Gender, ecologie en lokale tradities: actuele theologische thema’s in Indonesië
8
Jericho en Wit-Rusland
9
Studiedag 11 oktober 2021
10
Bestelformulier brochures
?>

   Een christelijk gereformeerde professor die een boek schrijft over een vrouw, het lijkt vragen om problemen.[1] Juist de vraag naar haar lijkt steeds meer een splijtzwam te worden in dit kerkgenootschap. Een hoeraatje dus voor de professor die zo’n gevoelig onderwerp wil tackelen en nog wel in tijden van corona. Zou hij, als GeelkerkenLees verder..

Lees meer

Johannes blijkt het evangelie van de lange bogen. Dat is wat mij betreft misschien wel een van de belangrijkste bevindingen van het gewaagde experiment het vierde evangelie een jaar lang min of meer doorgaand te lezen. Achter het geheel eigen en niet eenvoudig te doorgronden taalregister schuilt kennelijk een weloverwogen compositie, waarin ook meer bekendeLees verder..

Lees meer

Op 11 oktober organiseerde de Karl Barth Stichting een studiedag met als thema Democratie in tijden van populistische minachting, ideologische leegte en kerkelijke onverschilligheid.  Sprekers waren Prof. dr Theo de Wit en Prof. dr Jan Muis. Hieronder vindt u de tekst van hun lezingen. Theo de Wit – Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap JanLees verder..

Lees meer

(een halve eeuw In de Waagschaal, aflevering 8) In nummer 8 drukten we in de rubriek ‘Een halve eeuw In de Waagschaal’ een artikel uit de jaargangen 35 t/m 39 (2006-2010) af. Daarmee sloegen we de jaren 2001-2005 over. De reden daarvan was dat een bepaald artikel uit de jaargangen 30 t/m 34goed paste inLees verder..

Lees meer

    Enkele opmerkingen voorafgaande aan mijn eigenlijke betoog  : Ik spreek hier niet als kenner van het werk van Karl Barth. De organisatoren van deze dag hebben uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen historische discussie beogen, noch een evaluatie van Barths positie en teksten uit de periode 1933-1945. Eerder gaat het om actuele vragen overLees verder..

Lees meer

  Nationale historiografie Toen Mohamad Hatta, later de eerste vicepresident van de Republiek Indonesië, in 1928 als student in Nederland verbleef, schreef hij een protest: binnen het geschiedenisonderwijs in Indonesië werd alleen de geschiedenis van Nederlanders onderwezen, en dat gebeurde vanuit het perspectief van de koloniale regering. In 1930 hield de latere eerste president vanLees verder..

Lees meer

Vanzelfsprekend bevindt christelijke theologie in Indonesië zich niet in een vacuüm, noch is ze blind voor haar directe lokale omgeving. Lokale en mondiale ontwikkelen lijken gezamenlijk de context voor Indonesisch theologisch denken te vormen, zoals dat overigens voor theologie en religie in de meeste landen het geval is. De actuele theologische thema’s die ik inLees verder..

Lees meer

preek van Mikuláš Vymětal Op 25 maart jl. hield de Tsjechische predikant Mikuláš Vymětal in Praag een van zijn solidariteitsdiensten met het Wit-Russische volk. De keuze van die datum berustte niet op toeval. Op 25 maart 1918 werd de zelfstandige republiek Wit-Rusland uitgeroepen – nadat het tsarenrijk gevallen was en voordat Wit-Rusland definitief werd overheerstLees verder..

Lees meer

  Democratie in tijden van populistische minachting, ideologische leegte en kerkelijke onverschilligheid. Dat zich in onze tijd op maatschappelijk en politiek gebied bewegingen manifesteren die we tot voor niet zo lang niet (meer) voor mogelijk hadden gehouden, staat buiten kijf. Telkens weer verwijzen mensen naar de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarin de TweedeLees verder..

Lees meer

De Karl Barth Stichting heeft twee brochures met in het in Nederlands vertaalde teksten van Karl Barth uitgegeven. In de brochure ‘De vreemde God – en geen ander is onze redder!’ zijn twee preken van Barth opgenomen. De tweede bundel bevat vertalingen van twee lezingen die Barth voor een Zwitsers gehoor in 1937 en 1945Lees verder..

Lees meer