1
Artificiële Intelligentie in de kerk
2
Beangstigend nieuw kapitalisme
3
‘Toen de mensen eenmaal groot waren en almachtig…’
4
Johannesdag in Den Bosch
5
De ecologische bekering
6
Zoeken wij naar geluk?
7
‘Joden’ of ‘Judeeërs’
8
Je moest God zo nodig doodverklaren. Maar is het er beter op geworden?
9
Mag het een ietsje meer zijn? NBV21 nogmaals gewogen
10
Barthianum 2022
?>

“If you can’t tell the difference, does it matter?” vraagt een bevallige dame aan een nieuwkomer in Westworld (HBO series, 2016 –). Westworld is een pretpark waar bezoekers carte blanche krijgen en met de zeer realistische ‘bewoners’ mogen doen wat ze willen. Dat gaat natuurlijk helemaal mis, want de AI-bestuurde ‘bewoners’ zijn het doden enLees verder..

Lees meer

Wat zijn de gevaren die de kerk bedreigen? Over het algemeen geven we antwoorden waarin de woorden cultuur en identiteit een rol spelen. Aan de rechterkant gaan stemmen op over onze verloren plaats- en seksegebondenheid door onze hang naar vrijheid en gelijkheid. De vader is weg en de identiteit is verdwenen. Ter linker zijde gaatLees verder..

Lees meer

Pratend in familiekring over ‘God’ blijkt dat we ons heel verschillend tot ‘Hem’ verhouden. Op één na hebben we allemaal een kerkelijke opvoeding gehad, maar pakweg de helft van ons heeft niets meer met God. Hij is een gepasseerd station, een achterhaald idee. Voor de anderen, waartoe ik zelf behoor, is Hij op de eenLees verder..

Lees meer

  19 MEI: JOHANNESDAG IN DEN BOSCH Op donderdag 19 mei houdt In de Waagschaal, tijdschrift voor theologie, cultuur en politiek een studiedag over De boodschap van Johannes voor abonnees en andere belangstellenden in de protestantse Grote Kerk van Den Bosch. Hoofdsprekers zijn dr. Arjan Plaisier, predikant en docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit,Lees verder..

Lees meer

  Als “de uiterlijke woestijnen in de wereld toenemen, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden” (Benedictus XVI), is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat sommige betrokken en biddende christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over hetLees verder..

Lees meer

Willem Maarten Dekkers Domweg gelukkig Willem Maarten Dekker, lezers van In de Waagschaal niet onbekend, schreef een boek over geluk. In eerste instantie dacht ik: Wat is daarover nu te melden? We leven immers in een cultuur die volslagen geobsedeerd lijkt door het zoeken naar geluk, meestal vanuit een wat hedonistische vooronderstelling. We menen gelukLees verder..

Lees meer

In nummer 10 van de vorige jaargang van In de Waagschaal geeft Coen Constandse een goede argumentatie voor de vertaling ‘Judeeërs’ in plaats van ‘Joden’ voor joudaioi in het Johannesevangelie, spreekt een waar woord door te zeggen dat ‘Judeeërs’ wél de geur van antisemitisme verdrijft, maar niet alle puzzels oplost, en vindt het daarom verderLees verder..

Lees meer

In gesprek met Freek de Jonge  ‘Heren, kom verder!’, klinkt het hartelijk als de voordeur opengaat. De begroeting sluit naadloos aan bij de reden van ons bezoek aan Freek de Jonge. Kom verder is de titel van zijn laatste boek. Het is het eerste deel van zijn memoires en verhaalt over de middelbare schooltijd, theologiestudieLees verder..

Lees meer

  Dit jaar liet het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) een herziene versie van de Bijbelvertaling uit 2004 verschijnen. Met groot publicitair ‘geweld’ is deze NBV21 in de markt gezet, zelfs met hulp van het koninklijk huis. ‘De NBV21 is de Bijbel voor de 21e eeuw’, meldt het NBG in een folder. ‘Beter, scherper en krachtiger dan deLees verder..

Lees meer

Jezus als Jood. Wat betekent Jezus’ Jood-zijn voor de verhouding van Israël en de volken? Wat is de betekenis van het Oude Testament voor de christelijke theologie? En hoe raakt het spreken over Jezus als Jood onze huidige tijd, waarin het antisemitisme weer oplaait? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens het BarthianumLees verder..

Lees meer