1
Binnenruimte: een psychisch apparaat, het zelf en de ziel
2
Een gevangeniscel
3
Sociale media: verrijking voor de binnenkamer!
4
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
5
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels
6
De epidemie breekt los – herderschap breekt baan
7
Barthianum 2020
8
Verzoek
9
rekening 2018
10
proef
?>

Opzet In drie stappen poog ik tot een tegelijk meer omvattend en verdiepend idee te komen over binnenruimte als uitdrukking van wie wij zijn. Van minder naar meer ga ik van het psychisch apparaat naar de ziel, met daartussen het zelf. Het psychisch apparaat als structuur van de psychische binnenruimte Hoe is het ook alweerLees verder..

Lees meer

Een gevangeniscel meet ongeveer twee bij vijf. Als ik binnentreed voel ik hoe het innerlijk leven van de gedetineerde de ruimte onder druk zet en het liefst de celdeuren uit de sponningen zou willen blazen. Verlangens kruipen hier tegen de muren op, gedachtes worden de ruimte in geslingerd op zoek naar een geliefde die zeLees verder..

Lees meer

Het was september 2001 en ik was nog maar een week daarvoor bevestigd als predikant, halftime, in een kleine dorpsgemeente. Ik zat in de kolossale werkkamer van de riante pastorie achter mijn bureau. En ontdekte via Twitter dat er vliegtuigen de Twin Towers in vlogen. Als beginnende predikant en eenpitter was Twitter voor mij inLees verder..

Lees meer

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer

    Bijbels ABC van K.H. Miskotte werd al vertaald in het Duits, Italiaans, Tsjechisch, Lets en Italiaans. Tot nu toe waagde zich nog niemand aan de Engelse vertaling, terwijl juist in de Engelstalige wereld zich een groot potentieel lezerspubliek bevindt.(1) De auteurs van dit artikel, Eleonora Hof en Collin Cornell, zijn in de herfstLees verder..

Lees meer

Bijbellezen in tijden van corona In het laatste hoofdstuk van het tweede Samuëlboek vindt Openbaring plaats. Een uit de voegen geraakt koninkrijk als gevolg van het handelen van een ontspoorde koning moet aan het licht komen. De samenleving wordt doorgelicht en koning David krijgt aan het eind van zijn leven een spiegel voorgehouden: hij hadLees verder..

Lees meer

Het is u vast wel eens opgevallen wanneer u Barths Kirchliche Dogmatik doorbladerde: tussen de grootgedrukte alinea’s staan regelmatig passages in kleine lettertjes, de zogenaamde ‘excursen’. Aanvankelijk functioneerden die als een strijdtoneel waarin Barth polemiseerde met andere theologen, maar gaandeweg krijgen ze de functie van exegetische onderbouwing van zijn dogmatische standpunten. Op het Barthianum 2020Lees verder..

Lees meer

Eind 2021 is het 100 jaar geleden dat de tweede Romerbrief van Karl Barth uitkwam. Een beslisssende wending in de theologie. Dat besef is er ook in Roemenië en Hongarije. Vandaar dat van meerdere kanten daar het verzoek kwam bij de stichting EXIT, (een stichting die vertaal projecten verzorgt van theologische werken voor het HongaarstaligLees verder..

Lees meer

Rekening 2018   Financieel overzicht Stichting Karl Barth 2015 2016 2017 2018 Uitgaven    Onderhoud Website -866,32 336,14 176,33 389,65    Diversen -101,47 27,09 0,01    Bijeenkomsten    Bureaukosten 331,19 294,75 684,43 Totaal Uitgaven -967,79 694,42 471,08 1.074,09 Inkomsten    Bijdragen 500 500 500 500    Donaties 675 320 660 6.477,62 Projecten   Barthjaar 4.608,66Lees verder..

Lees meer

Poster Thieme en Barth 297x420mm    

Lees meer