1
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
2
De vertaling van Bijbels ABC naar het Engels
3
De epidemie breekt los – herderschap breekt baan
4
Barthianum 2020
5
Verzoek
6
rekening 2018
7
proef
8
Marianne Thieme & Karl Barth: een ecologische revolutie?
9
Opening Barth-jaar 2018-2019
10
Barthianum januari 2019
?>

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer

    Bijbels ABC van K.H. Miskotte werd al vertaald in het Duits, Italiaans, Tsjechisch, Lets en Italiaans. Tot nu toe waagde zich nog niemand aan de Engelse vertaling, terwijl juist in de Engelstalige wereld zich een groot potentieel lezerspubliek bevindt.(1) De auteurs van dit artikel, Eleonora Hof en Collin Cornell, zijn in de herfstLees verder..

Lees meer

Bijbellezen in tijden van corona In het laatste hoofdstuk van het tweede Samuëlboek vindt Openbaring plaats. Een uit de voegen geraakt koninkrijk als gevolg van het handelen van een ontspoorde koning moet aan het licht komen. De samenleving wordt doorgelicht en koning David krijgt aan het eind van zijn leven een spiegel voorgehouden: hij hadLees verder..

Lees meer

Het is u vast wel eens opgevallen wanneer u Barths Kirchliche Dogmatik doorbladerde: tussen de grootgedrukte alinea’s staan regelmatig passages in kleine lettertjes, de zogenaamde ‘excursen’. Aanvankelijk functioneerden die als een strijdtoneel waarin Barth polemiseerde met andere theologen, maar gaandeweg krijgen ze de functie van exegetische onderbouwing van zijn dogmatische standpunten. Op het Barthianum 2020Lees verder..

Lees meer

Eind 2021 is het 100 jaar geleden dat de tweede Romerbrief van Karl Barth uitkwam. Een beslisssende wending in de theologie. Dat besef is er ook in Roemenië en Hongarije. Vandaar dat van meerdere kanten daar het verzoek kwam bij de stichting EXIT, (een stichting die vertaal projecten verzorgt van theologische werken voor het HongaarstaligLees verder..

Lees meer

Rekening 2018   Financieel overzicht Stichting Karl Barth 2015 2016 2017 2018 Uitgaven    Onderhoud Website -866,32 336,14 176,33 389,65    Diversen -101,47 27,09 0,01    Bijeenkomsten    Bureaukosten 331,19 294,75 684,43 Totaal Uitgaven -967,79 694,42 471,08 1.074,09 Inkomsten    Bijdragen 500 500 500 500    Donaties 675 320 660 6.477,62 Projecten   Barthjaar 4.608,66Lees verder..

Lees meer

Poster Thieme en Barth 297x420mm    

Lees meer

Wat heeft de Zwitserse theoloog Karl Barth (overleden in 1968) te maken met Partij voor de Dieren nu? Is het zijn visie op ‘mens en dier’ zoals hij die verwoordt in een van zijn vele werken? Nee. Wat dan wel? In 1919 hield Karl Barth in het plaatsje Tambach een toespraak, waarin hij de groteLees verder..

Lees meer

‘Zo spreekt de Heer’ Ongegeneerd over God spreken 10 december 2018, Thomaskerk Amsterdam Studiedag powered by Protestantse Theologische Universiteit en de Karl Barth-stichting Nederland Op 10 december is het vijftig jaar geleden dat Karl Barth overleed. Vijftig jaar lang had hij de theologische wereld verbaasd, geboeid, geërgerd, begeesterd – en gedomineerd. Met zijn Tambach-rede vanLees verder..

Lees meer

Op dinsdag 22 januari 2019 wordt in Amsterdam het jaarlijkse Barthianum gehouden. Onderwerp ditmaal de in 1919 door Barth in Tambach gehouden lezing “Der Christ in der Gesellschaft”. Het Barthianum vindt plaats in Amsterdam, PtHU, 1e verdieping, E-vleugel van de VU. Aanvang  10.00 uur. Einde 16.30 uur. De lezing wordt in groepen gelezen. Een groepLees verder..

Lees meer