1
Barthianum 2022
2
Lezingen Studiedag
3
Een bezoek aan West-Papua
4
Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap
5
Enkele aantekeningen betreffende Indonesische historiografie
6
Gender, ecologie en lokale tradities: actuele theologische thema’s in Indonesië
7
Jericho en Wit-Rusland
8
Studiedag 11 oktober 2021
9
Bestelformulier brochures
10
Zomergast – Interview met Gerrit Manenschijn
?>

Jezus als Jood. Wat betekent Jezus’ Jood-zijn voor de verhouding van Israël en de volken? Wat is de betekenis van het Oude Testament voor de christelijke theologie? En hoe raakt het spreken over Jezus als Jood onze huidige tijd, waarin het antisemitisme weer oplaait? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens het BarthianumLees verder..

Lees meer

Op 11 oktober organiseerde de Karl Barth Stichting een studiedag met als thema Democratie in tijden van populistische minachting, ideologische leegte en kerkelijke onverschilligheid.  Sprekers waren Prof. dr Theo de Wit en Prof. dr Jan Muis. Hieronder vindt u de tekst van hun lezingen. Theo de Wit – Godenstrijd. De politieke theologie van de vijandschap JanLees verder..

Lees meer

(een halve eeuw In de Waagschaal, aflevering 8) In nummer 8 drukten we in de rubriek ‘Een halve eeuw In de Waagschaal’ een artikel uit de jaargangen 35 t/m 39 (2006-2010) af. Daarmee sloegen we de jaren 2001-2005 over. De reden daarvan was dat een bepaald artikel uit de jaargangen 30 t/m 34goed paste inLees verder..

Lees meer

    Enkele opmerkingen voorafgaande aan mijn eigenlijke betoog  : Ik spreek hier niet als kenner van het werk van Karl Barth. De organisatoren van deze dag hebben uitdrukkelijk aangegeven dat zij geen historische discussie beogen, noch een evaluatie van Barths positie en teksten uit de periode 1933-1945. Eerder gaat het om actuele vragen overLees verder..

Lees meer

  Nationale historiografie Toen Mohamad Hatta, later de eerste vicepresident van de Republiek Indonesië, in 1928 als student in Nederland verbleef, schreef hij een protest: binnen het geschiedenisonderwijs in Indonesië werd alleen de geschiedenis van Nederlanders onderwezen, en dat gebeurde vanuit het perspectief van de koloniale regering. In 1930 hield de latere eerste president vanLees verder..

Lees meer

Vanzelfsprekend bevindt christelijke theologie in Indonesië zich niet in een vacuüm, noch is ze blind voor haar directe lokale omgeving. Lokale en mondiale ontwikkelen lijken gezamenlijk de context voor Indonesisch theologisch denken te vormen, zoals dat overigens voor theologie en religie in de meeste landen het geval is. De actuele theologische thema’s die ik inLees verder..

Lees meer

preek van Mikuláš Vymětal Op 25 maart jl. hield de Tsjechische predikant Mikuláš Vymětal in Praag een van zijn solidariteitsdiensten met het Wit-Russische volk. De keuze van die datum berustte niet op toeval. Op 25 maart 1918 werd de zelfstandige republiek Wit-Rusland uitgeroepen – nadat het tsarenrijk gevallen was en voordat Wit-Rusland definitief werd overheerstLees verder..

Lees meer

  Democratie in tijden van populistische minachting, ideologische leegte en kerkelijke onverschilligheid. Dat zich in onze tijd op maatschappelijk en politiek gebied bewegingen manifesteren die we tot voor niet zo lang niet (meer) voor mogelijk hadden gehouden, staat buiten kijf. Telkens weer verwijzen mensen naar de jaren dertig van de twintigste eeuw, waarin de TweedeLees verder..

Lees meer

De Karl Barth Stichting heeft twee brochures met in het in Nederlands vertaalde teksten van Karl Barth uitgegeven. In de brochure ‘De vreemde God – en geen ander is onze redder!’ zijn twee preken van Barth opgenomen. De tweede bundel bevat vertalingen van twee lezingen die Barth voor een Zwitsers gehoor in 1937 en 1945Lees verder..

Lees meer

“Wij mensen zijn beperkt” De zomergast van dit jaar is Gerrit Manenschijn, emeritus hoogleraar ethiek van de Theologische Universiteit Kampen (1988-1996). We ontmoeten hem thuis in Alphen aan den Rijn. Een lichamelijk broos geworden man doet ons open. “Voor mij gaat het woord in vervulling, dat zegt: ‘De geest is wel gewillig, maar het vleesLees verder..

Lees meer