1
Internationale Karl Barth Tagung
2
Wij zijn zelf in het geding!
3
Fides quaerens intellectum
4
Over het publieke belang van theologie
5
Hoopvolle solidariteit
6
Alle dingen nieuw
7
Binnenruimte: een psychisch apparaat, het zelf en de ziel
8
Een gevangeniscel
9
Sociale media: verrijking voor de binnenkamer!
10
Messiaanse exegese – feestbundel voor Rinse Reeling Brouwer
?>

De internationale ‘Karl Barth Tagung’ zal dit jaar online plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021. Van harte hiervoor uitgenodigd. Het thema van dit symposium is ‘Kreuz und Auferstehung. Das Drama von Gottes Passion’. Op maandag zullen Hannah Reichel en Günter Thomas in dialoog gaan over de thematiek en op dinsdagmiddag zullen GeorgLees verder..

Lees meer

Twee lezingen van Karl Barth over Duitsland voor een Zwitsers gehoor (1937, 1945) In de tweede brochure die de Karl Barth stichting uitbrengt zijn twee lezingen van Barth in vertaling opgenomen. De eerste is een lezing die hij te Bazel in april 1937  gehouden heeft. Hij schetst daarin voor een algemeen gehoor wat er naarLees verder..

Lees meer

In 1931 publiceerde Karl Barth Fides quaerens intellectum, een studie over het godsbewijs van de middeleeuwse theoloog Anselmus van Canterbury (1033-1109). Dit boek is door Wessel ten Boom vertaald voor allen die het Duits van Barth en het Latijn van Anselmus niet (meer) beheersen, maar wel gefascineerd zijn door de vraag waarom een van de meestLees verder..

Lees meer

Tijdens de Tweede Wereldoorlog denkt Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis na over het onvermogen van het actuele christendom en spreekt de hoop uit dat er een tijd komt waarin er mensen opstaan die een nieuwe taal weten te spreken, waardoor de boodschap van het christendom de wereld weer kan veranderen en vernieuwen. Verwant aan hemLees verder..

Lees meer

God vinden in gemis en verlangen Borgman geeft aan zijn opus magnum de titel mee Alle dingen nieuw. Daar gaat het naar toe met deze wereld en in dat perspectief is gelovig leven en theologie mogelijk. Dit eerste deel gaat echter niet over de toekomst en wat ons daarvoor beloofd is. Het gaat over ‘alleLees verder..

Lees meer

Een meditatief commentaar In deze bijdrage geef ik een meditatief commentaar op het boek van Erik Borgman Alle dingen nieuw. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke commentaren, ook te vinden op het Internet. Een meditatief commentaar is naar mijn inzicht daarnaast een passende reactie op dit boek. Immers, theologie denkt de werkelijkheid als betekenisvolle gave vanuitLees verder..

Lees meer

Opzet In drie stappen poog ik tot een tegelijk meer omvattend en verdiepend idee te komen over binnenruimte als uitdrukking van wie wij zijn. Van minder naar meer ga ik van het psychisch apparaat naar de ziel, met daartussen het zelf. Het psychisch apparaat als structuur van de psychische binnenruimte Hoe is het ook alweerLees verder..

Lees meer

Een gevangeniscel meet ongeveer twee bij vijf. Als ik binnentreed voel ik hoe het innerlijk leven van de gedetineerde de ruimte onder druk zet en het liefst de celdeuren uit de sponningen zou willen blazen. Verlangens kruipen hier tegen de muren op, gedachtes worden de ruimte in geslingerd op zoek naar een geliefde die zeLees verder..

Lees meer

Het was september 2001 en ik was nog maar een week daarvoor bevestigd als predikant, halftime, in een kleine dorpsgemeente. Ik zat in de kolossale werkkamer van de riante pastorie achter mijn bureau. En ontdekte via Twitter dat er vliegtuigen de Twin Towers in vlogen. Als beginnende predikant en eenpitter was Twitter voor mij inLees verder..

Lees meer

Vorig jaar ging Rinse Reeling Brouwer, als voorlopige afsluiting van een indrukkende academische carrière, met emeritaat. Hij bekleedde aan de PThU de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor de theologische hermeneutiek van de Bijbel. Collega’s hebben hem, volkomen terecht, met een bundel willen eren en daarbij vooral aandacht willen schenken aan zijn ‘theologische existentie’ (6). Het resultaat is eenLees verder..

Lees meer