1
Vrucht van de lippen
2
Voor hen die ons regeren
3
Waarom protestanten moeten protesteren, vooral tegen protestanten 
4
Internationale Karl Barth Tagung
5
Wij zijn zelf in het geding!
6
De lucht die we inademen
7
Fides quaerens intellectum
8
Over het publieke belang van theologie
9
Hoopvolle solidariteit
10
Alle dingen nieuw
?>

  Een eerbetoon aan Tom Naastepad ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag Op dinsdagmiddag 19 januari, tijdens het kijken naar het indringende Tweede Kamerdebat naar aanleiding van de val van het Kabinet Rutte III op 15 januari, dacht ik aan het lied Voor hen die ons regeren van Tom Naastepad. Ik dacht er niet alleenLees verder..

Lees meer

Voor hen die ons regeren, de hoofden van het land, bidden wij God de Here om ootmoed en verstand, dat zij bewaren hecht en recht al de getuigenissen, die ons zijn aangezegd. De sterken, die bewaken de wegen met hun woord: dat zij ook zullen dragen de zwakken in de poort, want hoofd en lichaamLees verder..

Lees meer

In juni 2020 verscheen in het Tsjechische kerkelijke blad ‘Protestant’ een artikel van de hand van de filosoof Martin Šimsa over de kort daarvoor overleden filosoof Ladislav Hejdánek. Als vervolg op het artikel over Hejdánek van Miloš Rejchrt in IdW 49.8 wordt hier een verkorte vertaling van dit artikel van Šimsa geboden. Het laat zienLees verder..

Lees meer

De internationale ‘Karl Barth Tagung’ zal dit jaar online plaatsvinden op maandag 19 en dinsdag 20 juli 2021. Van harte hiervoor uitgenodigd. Het thema van dit symposium is ‘Kreuz und Auferstehung. Das Drama von Gottes Passion’. Op maandag zullen Hannah Reichel en Günter Thomas in dialoog gaan over de thematiek en op dinsdagmiddag zullen GeorgLees verder..

Lees meer

Twee lezingen van Karl Barth over Duitsland voor een Zwitsers gehoor (1937, 1945) In de tweede brochure die de Karl Barth stichting uitbrengt zijn twee lezingen van Barth in vertaling opgenomen. De eerste is een lezing die hij te Bazel in april 1937  gehouden heeft. Hij schetst daarin voor een algemeen gehoor wat er naarLees verder..

Lees meer

Er zit een luchtje aan die zaak. Ik ruik onraad. Geld stinkt niet. Hij stond in een geur van heiligheid. Je kunt in een goeie reuk staan en in een kwaaie. Er zijn veel uitdrukkingen in onze taal die te maken hebben met geur, met wat je ruiken kunt. In de Bijbel heeft alles zijnLees verder..

Lees meer

In 1931 publiceerde Karl Barth Fides quaerens intellectum, een studie over het godsbewijs van de middeleeuwse theoloog Anselmus van Canterbury (1033-1109). Dit boek is door Wessel ten Boom vertaald voor allen die het Duits van Barth en het Latijn van Anselmus niet (meer) beheersen, maar wel gefascineerd zijn door de vraag waarom een van de meestLees verder..

Lees meer

Tijdens de Tweede Wereldoorlog denkt Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis na over het onvermogen van het actuele christendom en spreekt de hoop uit dat er een tijd komt waarin er mensen opstaan die een nieuwe taal weten te spreken, waardoor de boodschap van het christendom de wereld weer kan veranderen en vernieuwen. Verwant aan hemLees verder..

Lees meer

God vinden in gemis en verlangen Borgman geeft aan zijn opus magnum de titel mee Alle dingen nieuw. Daar gaat het naar toe met deze wereld en in dat perspectief is gelovig leven en theologie mogelijk. Dit eerste deel gaat echter niet over de toekomst en wat ons daarvoor beloofd is. Het gaat over ‘alleLees verder..

Lees meer

Een meditatief commentaar In deze bijdrage geef ik een meditatief commentaar op het boek van Erik Borgman Alle dingen nieuw. Er zijn inmiddels vele wetenschappelijke commentaren, ook te vinden op het Internet. Een meditatief commentaar is naar mijn inzicht daarnaast een passende reactie op dit boek. Immers, theologie denkt de werkelijkheid als betekenisvolle gave vanuitLees verder..

Lees meer