1
Motieven van het Onze Vader
2
Het Onze Vader
3
De grondtekst van de Herziene Statenvertaling
4
De theologie van de Nieuwe Bijbelvertaling
5
Epiloog. Problemen
6
Wederopstanding der doden
7
Vergeving van zonden
8
Een heilige algemene kerk, de gemeenschap der heiligen
9
De Heilige Geest
10
Vanwaar Jij komt om te oordelen levenden en doden
?>

  MOTIEVEN VAN HET ONZE VADER Afkortingen Voor bijbelvertalingen in het Nederlands zullen de volgende afkortingen worden gebruikt, andere vertalingen worden zonder afkorting geciteerd. SV (Statenvertaling, naar de editie van 1641); LV (Leidse vertaling, 1914); OB (Obbink en Brouwer, 1942); NBG (Nederlands Bijbelgenootschap, 1952); Can. (Canisius, bisschoppelijke vertaling, 1955); Will. (herziene Willibrordbijbel, 1995); GNB (GrootLees verder..

Lees meer

  HET ONZE VADER De Raad van Kerken is volgens haar website van plan de Nieuwe Bijbelvertaling van het Onze Vader in oecumenische diensten in te voeren. Hoewel de PKN daarover nog geen uitspraak heeft gedaan, gebruiken sommige gemeenten deze vertaling al enige tijd in de liturgie van de zondagse diensten. Daarom lijkt het mijLees verder..

Lees meer

  DE GRONDTEKST VAN DE HERZIENE STATENVERTALING In TROUW van 29 dec. 2010 stond onder de alarmerende titel ‘Basis Herziene Statenvertaling volkomen achterhaald’ op naam van de redactie Religie en Filosofie een samenvatting van een artikel van J.L.H. Krans in het door het Nederlands Bijbelgenootschap uitgegeven tijdschrift Met Andere Woorden (10/4, dec. 2010). In ditLees verder..

Lees meer

  DE THEOLOGIE VAN DE NIEUWE BIJBELVERTALING Vragen Een vraag die onmiddellijk bij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) opkomt, is door welke theologie zij is gestempeld. Volgens de voorzitter van de begeleidingscommissie, dr. S. J. Noorda, ‘ging “theologie” de vertaalkeuze niet vooruit.’ (1) Dat is voor de vertaling van een bijbel een onhoudbare stelling, zoals zelfsLees verder..

Lees meer

  EPILOOG. Problemen Peter Verbaan, Udo Doedens en At Polhuis reageerden op mijn artikelen over het Apostolicum (11, 14). Mijn dank daarvoor, alsmede voor de gelegenheid op een volgens mij belangrijke zaak als het belijden van de Kerk nader in te gaan. Bij alle drie proef ik desniettemin een beetje het verwijt dat ik nietLees verder..

Lees meer

  WEDEROPSTANDING DER DODEN Gebruik en misbruik Hoe verder wij komen in de tekst van het Apostolicum, hoe meer vragen er rijzen. De oorspronkelijke tekst van Nicea (325) volstond met een (trinitarisch) antwoord op de vraag ‘wie is God?’ ‘Kerk,’ ‘Vergeving van zonden,’ ‘Wederopstanding en eeuwig leven’ zijn er in de vierde eeuw bij gekomen.Lees verder..

Lees meer

  VERGEVING VAN ZONDEN Samenleving en individu De bedoeling van deze reeks artikelen is de tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis te toetsen aan zijn bijbelse oorsprong of achtergrond. Bij de ‘vergeving van zonden’ is dat bijzonder relevant. Er zijn voornamelijk twee punten waar de gangbare interpretatie van de geloofsbelijdenis afwijkt van haar bijbelse oorsprong: ‘vergeving’Lees verder..

Lees meer

  EEN HEILIGE ALGEMENE KERK, DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN Tekst en termen De oorspronkelijke Geloofsbelijdenis van Nicea van 325 volstaat met de Triniteit en eindigt dus met de woorden over de Heilige Geest. Kennelijk heeft men in de vierde eeuw aanleiding gehad het gedeelte over de Kerk, de Doop, de Vergeving van Zonden, de WederopstandingLees verder..

Lees meer

  DE HEILIGE GEEST Apostolicum en Nicea De Heilige Geest wordt al in de oudste ons overgeleverde vormen van het Credo met zoveel woorden genoemd. De Apostolische Geloofsbelijdenis is op dit punt identiek met de tekst van de Geloofsbelijdenis van Nicea, d.w.z. met de oorspronkelijke tekst van 325, niet de tekst zoals die is aangevuldLees verder..

Lees meer

  VANWAAR HIJ KOMT OM TE OORDELEN LEVENDEN EN DODEN ‘Tweede komst’? Er is een klein verschil tussen de tekst van de oorspronkelijke geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 en de tekst zoals die is vastgesteld op het concilie van Constantinopel in 381. Nicea heeft: ‘die komt om te oordelen levenden en doden.’ In Constantinopel lasLees verder..

Lees meer