1
Groot geleerde, hartstochtelijk theoloog
2
‘De Amsterdamse School’: de essentie 
3
Nico T. Bakker (1934-2015)
4
Breukelmansymposium
5
Beste Hebe
6
Het luistert nauw!
7
Wij worden gezien! (Markus 4: 35-41 en 6:45-56)
8
“Het begrijpen is mij te wonderbaar…” Psalm 136:6 (NBG’51)
9
Vroom en gelovig prijzen in de NBV
10
De nieuwe wereld in de bijbel
?>

Rochus Zuurmond (1930-2020) – ter gedachtenis Met het overlijden van Rochus Zuurmond verliezen we een van de meest scherpzinnige theologen die ons land gekend heeft. Internationale faam verwierf hij door zijn wetenschappelijke werk aan de Ethiopische Mattheüs en zijn editie van de Ethiopische Markus. Maar in Nederland maakte Rochus Zuurmond naam als theoloog in hartLees verder..

Lees meer

Of ik iets over de essentie van ‘de Amsterdamse School’ wil zeggen. Dat lijkt me een onmogelijke opgave. Wie de recente discussies op Facebook heeft gevolgd, snapt waarom. Bovendien vind ik de term ‘Amsterdamse School’ heel problematisch. Makkelijk voor criticasters want als je iemand in een hokje hebt gestopt, hoef je verder niets te vrezen.Lees verder..

Lees meer

Een persoonlijke herinnering   Daags na de begrafenis van Frans Breukelman stond Nico Bakker op mijn voicemail. Met zijn welluidende en tegelijk kordate stem riep hij door het apparaat: ‘Ad, Frans is niet dood maar hij leeft! Bel me snel, want we moeten aan het werk!’. Dat was typisch Nico Bakker. Geen getalm en getreurLees verder..

Lees meer

BREUKELMANSYMPOSIUM ‘LEERLING WORDEN, LEERLING BLIJVEN’ Bij de presentatie van Bijbelse Theologie III/3, De finale van het evangelie naar Matteüs Dames en heren, ik zou zeggen: laten we gaan lezen. ‘Bijbelse Theologie in de praktijk’, hebben we het laatste nummer van Om het levende Woord genoemd. En wat is dat anders dan in de eerste plaatsLees verder..

Lees meer

  BESTE HEBE Het voorstel tot de brief aan de synode heeft mij intens beziggehouden. Een appèl van Hebe Kohlbrugge schuif je niet zomaar opzij. Maar vanaf het eerste begin heb ik mijn aarzelingen gehad ten aanzien van dit voorstel. Aarzelingen die ik nu probeer onder woorden te brengen. Het gesprek met de Islam is,Lees verder..

Lees meer

  HET LUISTERT NAUW! Het had iets van een kleine verzetsbijeenkomst. We waren met z’n allen opgetrommeld om in de propvolle tuinkamer van het Bijbels Museum aan de Herengracht mee te maken hoe een nieuwe kritische bundel over de Nieuwe Bijbelvertaling het licht zag. Gelukkig is er nog een aantal mensen in dit land datLees verder..

Lees meer

  Wij worden gezien! (Markus 4: 35-41 en 6:45-56) De leerlingen hebben het tij tegen. In twee berichten tekent de evangelist Markus ons hoe de leerlingen midden op zee zich aftobben om aan land te komen. De eerste keer (4:35-41) is Jezus aan boord als een slapende Jona. In het tweede bericht (6:45-56) is JezusLees verder..

Lees meer

  “Het begrijpen is mij te wonderbaar…” Psalm 136:6 (NBG’51) Het winstpunt van de nieuwe bijbelvertaling is ongetwijfeld de begrijpelijkheid ervan. Dit wordt alom geprezen. Eindelijk nu eens een vertaling die iedereen kan volgen! Ook in kringen rond de synode lijkt men zich door dit motief te laten overtuigen. De vertaling is dan wel nietLees verder..

Lees meer

  Vroom en gelovig prijzen in de NBV Over Psalm 103 kan ik met de Nieuwe Bijbelvertaling in handen niet meer preken zonder bijna bij elke regel de gemeente te zeggen dat er eigenlijk in de grondtekst iets anders staat. ‘Prijs de Heer’, zo begint de Psalm, want, zo zullen de vertalers moeten hebben gedacht,Lees verder..

Lees meer

    ‘De nieuwe wereld in de bijbel’ over het novum van de bijbelse verkondiging Waar gaat het over in de bijbel? Wat is nu toch hetgeen daar in alle persiteit en verscheidenheid van stemmen en genres gezegd wil worden?  Dat is geen eenvoudige vraag. Geen ongevaarlijke vraag ook. De pogingen die in de loopLees verder..

Lees meer