1
Wat de soldaten deden (meditatie)
2
Mercedes Benz
3
Gods onveranderlijkheid
4
Vergeten boeken (Dass Gott schön werde)
5
Hoor de Geest. Handelingen 2:2
6
Valse troost (Mt. 24: 14-35)
7
Marginaal en missionair
8
Het schip der zotten
9
Verder zag ik en zie (Daniël 7 vers 13 en 14)
10
De Doornse Catechismus
?>

Johannes 19: 2-3, 23-24 Vanwege de wekelijkse column in Trouw over de Eerste Wereldoorlog werd mijn aandacht in het lijdensevangelie getrokken naar de rol en de plaats van de soldaten hier in. Soldaten, de grimmige uitvoerders van keizerlijke bevelen zijn onlosmakelijk verbonden met het verhaal dat door Johannes wordt verteld in de hoofdstukken 18 enLees verder..

Lees meer

  MERCEDES BENZ – Janis Joplin   Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends, worked hard all my lifetime, no help from my friends, so Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?   Oh Lord, won’t you buy me a color TV? DialingLees verder..

Lees meer

GODS ONVERANDERLIJKHEID Geliefde broeders en zusters, vergis u niet: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten: bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. (Jakobus 1:16-21) Hoe gemakkelijk denken we niet spontaan en automatisch bij het woord van Jakobus aan het tegenovergestelde: het tijdelijke,Lees verder..

Lees meer

  VERGETEN BOEKEN – Rudolf Bohren: ‘Dass Gott schön werde’ Toen mij tijdens een redactievergadering werd gevraagd welk boek ik voor deze rubriek opnieuw bij de lezers van IdW onder de aandacht wilde brengen, kon dat voor mij alleen dit boek van Rudolf Bohren zijn. Destijds moest ik het lezen voor een tentamen Praktische Theologie.Lees verder..

Lees meer

HOOR DE GEEST… (Handelingen 2,2) Hemelvaart en Pinksteren zijn als vierdagen helemaal opzij gezet door Moederdag en Vaderdag. Dat besef drong onlangs weer eens goed tot mij door tijdens een vergadering met de leidsters van de zondagsschool in mijn gemeente. Toen zij mij te kennen gaven er niets voor te voelen om met Moederdag zondagsschoolLees verder..

Lees meer

  VALSE TROOST Bij Matteüs 24, 14-35 Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij onze dierbare doden. We noemen de namen van gemeenteleden die ons in het voorbije jaar zijn ontvallen. Dit gebeurt in een kerkdienst met een mooi verzorgde liturgie, veelal omkleed met een keur aan gedachtenisrituelen. Dat het op deLees verder..

Lees meer

  MARGINAAL EN MISSIONAIR Een kleine theologie voor een krimpende kerk Onomwonden durft Wim Dekker in zijn boek Marginaal en missionair te stellen, dat het met de crisis in de kerk niet meevalt. Dat het minder wordt in de kerk, wisten we natuurlijk al een lange tijd. Maar we hoeven deze pijnlijke werkelijkheid, dat kerkLees verder..

Lees meer

  HET SCHIP DER ZOTTEN Een studie naar leven en werk van ds August Henkels (1906-1975) In zijn voorwoord schrijft Jan Henk Hamoen dat de tentoonstelling die in 1982 in het Groninger Museum werd georganiseerd ter gelegenheid van de 100e geboortedag van de Groninger drukker en schilder Hendrik Nicolaas Werkman hem voor het eerst inLees verder..

Lees meer

  VERDER ZAG IK EN ZIE (Daniël 7 vers 13 en 14) In hoofdstuk 7 breekt de verhaallijn in het boek Daniël abrupt af. De verhalen moeten wijken voor visioenen. Aan het woord is een mens in zielenood. Hij lijdt aan de tijd waarin hij leeft. Hij wordt overspoeld, meegezogen in de machten om hemLees verder..

Lees meer

  DE DOORNSE CATECHISMUS Wie bereid is rekenschap af te leggen van zijn of haar geloof in deze seculiere tijd, mag rekenen op mijn sympathie. Meer nog, diegene heeft mijn volle aandacht. Dat komt vooral omdat ik nieuwsgierig ben naar hoe dat voor anderen werkt. Vandaar dat ik de ‘Doornse Catechismus’ voor mezelf heb aangeschaft.Lees verder..

Lees meer