1
La jaula de oro van Quemada-Diez
2
Donkere majesteit (meditatie)
3
De grafische sector (Cultureel gewicht 7)
4
Over het Russische Volkslied
5
De Pioniersplek-serie
6
Pionieren als dorpsdominee
7
Niemand meer bij hen dan Jezus alleen
8
Hoe het komt dat een Dr Dre koptelefoon niet meer cool is
9
De startzondag
10
1914-2014 – Ver weg en toch wonderlijk dichtbij
?>

Cultureel gewicht aflevering 12 Elk kerkenwerkseizoen kijk ik met een groep mensen bij mij uit het dorp naar een film. Vanwege de actualiteit koos ik voor het speelfilmdebuut van regisseur Diego Quemada-Diez ‘La jaula de oro‘ uit 2013. Een film die de complexe problematiek aan de orde stelt van de immigrantenstromen die vanuit Zuid-Amerika wanhopig blijven proberen de VerenigdeLees verder..

Lees meer

Numeri 11   De heilige tekens waarmee God het volk voorgaat in de woestijn op weg naar het beloofde land, kunnen niet verhoeden dat onbehagen steeds weer de kop opsteekt onder de Israëlieten. Opgestookt door het samenraapsel van avonturiers en opportunisten, dat met hen meetrekt, wordt het onbehagen nu een concreet kwaad. ‘Hadden wij maarLees verder..

Lees meer

    Er valt veel moois te zeggen over het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk, dat in 2013 verscheen. De rijke schat aan liederen, gebeden en meditatieve teksten die in deze kleine bijbel zijn verzameld, is en blijft indrukwekkend. Die rijkdom aan liedtradities, voelt ook echt zwaar aan. Je moet het liedboekLees verder..

Lees meer

  Tijdens de finale van het Eurovisie songfestival werd de Russische inzending, een mooi liedje overigens, waarmee Rusland uiteindelijk tweede werd, herhaaldelijk onthaald op boe-geroep uit de zaal. Daarmee maakte het publiek haar onvrede kenbaar ten aanzien van de Russische politiek. Terwijl ik zat te kijken, bedacht ik me, met het Russisch volkslied is ietsLees verder..

Lees meer

DE PIONIERSPLEK Het aantal mensen dat bij kerken betrokken is loopt terug. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met de richting die de hoofdstroom van de cultuur genomen heeft. Maar het komt wellicht ook doordat de kerk niet de juiste vormen heeft om mensen aan te spreken. Allerlei gemeenten en predikanten zijn daarom bezigLees verder..

Lees meer

  De vaste lezers weten, dat ik dominee ben in Erichem en Asch, twee kleine dorpen in de Betuwe. Sinds enkele jaren maken beide dorpen deel uit van een streekgemeente. Het merendeel van de gemeenteleden is boven de vijftig jaar, wat een goede afspiegeling geeft van de bevolkingsopbouw van de burgerlijke gemeente. Het platteland ontvolktLees verder..

Lees meer

Marcus 9: 8 Op de tweede zondag in de veertigdagentijd worden wij ingewijd in de wijsheid dat diep in de lijdenstijd verborgen reeds de verandering tot glorie ligt. Die moeilijke wijsheid wordt voor heel even opengevouwen in het evangelie van de verheerlijking op de berg. Bij Marcus wordt de verheerlijking op de berg geheel beschrevenLees verder..

Lees meer

  De openbare basisschool in Erichem, waar ik godsdienstles geef, hoeft zich geen zorgen meer te maken over het dalend aantal leerlingen. Geen geringe prestatie, daar het dorp Erichem waar ik dominee ben, zo om en nabij de 600 inwoners telt. Daarnaast ligt de gemiddelde leeftijd ook nog eens boven de 50 jaar. In deLees verder..

Lees meer

Sinds de jaren tachtig heeft de startzondag onder invloed van praktisch theologen als Jan Hendriks een vaste plaats gekregen op de feestkalender van het kerkelijk jaar. Ergens halverwege of eind september staat de startzondag op het eredienstenrooster van elke gemeente vermeld. Begin jaren negentig maakte ik voor het eerst kennis met dit fenomeen. Het wasLees verder..

Lees meer

De Eerste Wereldoorlog ligt ver van mij vandaan en toch komt deze oorlog wonderlijk dichtbij door de levensgeschiedenis van mijn overgrootvader Matthijs Petrus Leiwakabessy. Enkele jaren terug schreef ik in ons tijdschrift over hem. Zo kwam het, dat enkele leden van de werkgroep Oral History van Fort Pannerden begin dit jaar contact met mij zochtenLees verder..

Lees meer