1
Van de redactie
2
In de Waagschaal 52.4 – Big history en christelijk geloof (van de redactie)
3
The Mind of Christ (meditatie)
4
Postkolonialisme (van de redactie)
5
Van de redactie
6
Meditatie. Liefhebben tot aan de voleinding
7
Meditatie – Wie het vertrouwen zal winnen
8
De binnenkamer als frontlinie
9
Onze namen leven voort
10
Dit broze bestaan
?>

In het interview met ‘zomergast’ Anne-Marijke Spijkerboer komt de priesterlijke taak ter sprake om voor een ander woorden te vinden in contact met God. Zij schetst hier sprekende momenten van uit haar werk als predikant. Cees-Jan Smits laat zich hierdoor inspireren in zijn meditatie, waarin hij Abraham als voorbeeld stelt als priester voor tijdgenoten dieLees verder..

Lees meer

  De bekende architect Rem Koolhaas schreef een boek over verschillende ruimtelijke lagen – van wereldschaal via regio en buurt tot dichtbij huis – met behulp van de bekende kledingmaten: XL, L, M en S. In de tijdsdimensie van de geschiedenis werd een vergelijkbaar onderscheid gemaakt in ritme: structureel, conjunctureel en evenementieel. Ergens tussen dezeLees verder..

Lees meer

‘wij hebben de gedachten van Christus’ (1 Korintiërs 2:16) ‘Wie kent de gedachten van de Heer?’ Op deze retorisch bedoelde vraag van de profeet (Jes. 40:13 LXX) komt Paulus met een verrassend antwoord: wij. Want ‘wij hebben de gedachten van Christus’. Het is een opvallende conclusie in een al even retorisch betoog, waarin Paulus deLees verder..

Lees meer

    Dit nummer gaat over postkolonialisme, over dekolonisatie van westerse cultuur, wetenschap en godsdienst. Dekolonisatie lijkt zich af te spelen in ver verwijderde streken, die ooit door het westen werden gekolonialiseerd vanwege economische motieven en die daarmee tegelijkertijd westerse denkbeelden kregen opgelegd. Maar dekolonisatie treft tegelijk de oude kolonisator, die ook in ‘eigen huis’Lees verder..

Lees meer

‘Ik ben een Nicodemus’, zo opende In de Waagschaal het Johannesjaar van het oecumenisch leesrooster. Coen Constandses identificatie met de Joden in het evangelie bleek vanaf mei vorig jaar een spannende leessleutel, maar leverde ook stevig weerwoord op van verschillende scribenten. Bij het afsluiten van het Johannesjaar vinden we hier nog een vervolg op inLees verder..

Lees meer

toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was […], heeft hij de zijnen […] liefgehad tot aan de voleinding (Joh. 13:1) De timing van Jezus is anders dan de onze. Zijn uur is al gekomen. Hij heeft de liefde al voleindigd, op het bevrijdingsfeest van Pesach. Toen hij de voeten van de leerlingen waste, zágLees verder..

Lees meer

“Iemand anders volgen ze niet” (Johannes 10:5) In het evangelie van Johannes loopt de spanning rond het leiderschap in Jeruzalem steeds verder op. Het blijkt in de kern een vertrouwenskwestie te zijn, die doet denken aan de zich voortslepende Haagse vertrouwenscrisis die we meemaken in ons land. Het Jeruzalemse leiderschap is bang het vertrouwen teLees verder..

Lees meer

In de woonkamer konden we de afgelopen maanden meeleven met de frontberichten van zorgmedewerkers en hulpverleners, en daarna met het frontnieuws van de wereldwijde protesten tegen racisme. In de ‘binnenkamer’ van het gebed kom je zelf ook in de frontlinie te staan. Meeleven op fysieke afstand Door de lockdown vielen veel fysieke afspraken en spontaneLees verder..

Lees meer

‘Zo zal zijn naam niet verloren gaan’ Ruth 4:10 De verteller van het bijbelboek Ruth heeft wat met namen. Zorgvuldig blijft hij de hoofdpersonen bij hun naam noemen, ook na hun dood. Bij het introduceren van één personage zegt hij er omstandig bij dat diens naam niet van belang is. Dat is dan ook iemandLees verder..

Lees meer

  ‘Het is niet anders.’ Als ik deze verzuchting ergens hoor, zou de theoloog in mij daar liefst iets aan toevoegen. Als mens leer ik het soms stilzwijgend te beamen. Willem Maarten Dekker wil in zijn boek Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper[1] laten zien hoe de God van de BijbelLees verder..

Lees meer