1
Meditatie. Liefhebben tot aan de voleinding
2
Meditatie – Wie het vertrouwen zal winnen
3
De binnenkamer als frontlinie
4
Onze namen leven voort
5
Dit broze bestaan
6
Het moderne wereldbeeld en de theologie
?>

toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was […], heeft hij de zijnen […] liefgehad tot aan de voleinding (Joh. 13:1) De timing van Jezus is anders dan de onze. Zijn uur is al gekomen. Hij heeft de liefde al voleindigd, op het bevrijdingsfeest van Pesach. Toen hij de voeten van de leerlingen waste, zágLees verder..

Lees meer

“Iemand anders volgen ze niet” (Johannes 10:5) In het evangelie van Johannes loopt de spanning rond het leiderschap in Jeruzalem steeds verder op. Het blijkt in de kern een vertrouwenskwestie te zijn, die doet denken aan de zich voortslepende Haagse vertrouwenscrisis die we meemaken in ons land. Het Jeruzalemse leiderschap is bang het vertrouwen teLees verder..

Lees meer

In de woonkamer konden we de afgelopen maanden meeleven met de frontberichten van zorgmedewerkers en hulpverleners, en daarna met het frontnieuws van de wereldwijde protesten tegen racisme. In de ‘binnenkamer’ van het gebed kom je zelf ook in de frontlinie te staan. Meeleven op fysieke afstand Door de lockdown vielen veel fysieke afspraken en spontaneLees verder..

Lees meer

‘Zo zal zijn naam niet verloren gaan’ Ruth 4:10 De verteller van het bijbelboek Ruth heeft wat met namen. Zorgvuldig blijft hij de hoofdpersonen bij hun naam noemen, ook na hun dood. Bij het introduceren van één personage zegt hij er omstandig bij dat diens naam niet van belang is. Dat is dan ook iemandLees verder..

Lees meer

  ‘Het is niet anders.’ Als ik deze verzuchting ergens hoor, zou de theoloog in mij daar liefst iets aan toevoegen. Als mens leer ik het soms stilzwijgend te beamen. Willem Maarten Dekker wil in zijn boek Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper[1] laten zien hoe de God van de BijbelLees verder..

Lees meer

  HET MODERNE WERELDBEELD EN DE THEOLOGIE De moderne theologie heeft een traditie. Dat wil Rick Benjamins, een van de oprichters van predikantenbeweging Op Goed Gerucht en docent dogmatiek aan de PThU in Leiden, laten zien door die traditie met haar wendingen, keer-punten en nieuwe aanzetten uitvoerig te beschrijven. Hij doet dit door een aantalLees verder..

Lees meer