1
Onze namen leven voort
2
Dit broze bestaan
3
Het moderne wereldbeeld en de theologie
?>

‘Zo zal zijn naam niet verloren gaan’ Ruth 4:10 De verteller van het bijbelboek Ruth heeft wat met namen. Zorgvuldig blijft hij de hoofdpersonen bij hun naam noemen, ook na hun dood. Bij het introduceren van één personage zegt hij er omstandig bij dat diens naam niet van belang is. Dat is dan ook iemandLees verder..

Lees meer

  ‘Het is niet anders.’ Als ik deze verzuchting ergens hoor, zou de theoloog in mij daar liefst iets aan toevoegen. Als mens leer ik het soms stilzwijgend te beamen. Willem Maarten Dekker wil in zijn boek Dit broze bestaan. Over het geloof in God de Schepper[1] laten zien hoe de God van de BijbelLees verder..

Lees meer

  HET MODERNE WERELDBEELD EN DE THEOLOGIE De moderne theologie heeft een traditie. Dat wil Rick Benjamins, een van de oprichters van predikantenbeweging Op Goed Gerucht en docent dogmatiek aan de PThU in Leiden, laten zien door die traditie met haar wendingen, keer-punten en nieuwe aanzetten uitvoerig te beschrijven. Hij doet dit door een aantalLees verder..

Lees meer