1
Wetenschap
2
Mens geworden
3
Studieflof en bleidsplan
4
Harde regen
5
Snala Snode – Over de kerk en haar pretenties
6
Het net sluit zich – Het verhaal van Gerrit
7
Tegen het angstige burgerschap
8
De kunst van de liturgie – Aantekeningen van een dankbare lezer
?>

Een van de aardigste kanten van De Wereld Draait Door is het enthousiasme waarmee Matthijs van Nieuwkerk en de zijnen de wetenschap benaderen. Exacte wetenschappers worden uitgenodigd om te komen vertellen over de ontwikkelingen in hun tak van sport. De interviewer stelt gretige vragen en, eenmaal wat gewend aan de studiolampen, reageren de exacte jongensLees verder..

Lees meer

MENS GEWORDEN Bijna nergens worden er op Tweede Kerstdag nog kerkdiensten gehouden. Maar nog wel in het dorpje waar ik vaak vertoef. In de voormalige gereformeerde kerk werd ons een zangdienst beloofd, maar er was ook een voorganger, een preekheer uit een paar dorpen verderop. Swaar Fries accent, ‘wij daanken U voor Jesus die mensLees verder..

Lees meer

  STUDIEFLOF EN BLEIDSPLAN Jezus heeft geen kerk gesticht, je zou zelfs kunnen zeggen dat hij, gezien zijn uitlatingen over de georganiseerde godsdienst van zijn dagen, enige bedenkingen had bij de verenigingsvorm van gelovigen. Toch is zijn kerk niet slechts een verzameling mensen die als leden van hun gemeenschap het lichaam van Christus vormen, zeLees verder..

Lees meer

  HARDE REGEN Met Openbaring is het ooit allemaal begonnen. 1965. Barry McGuire zong een liedje dat een hit werd: Eve of destruc-tion. Zie de tekenen des tijds, zong hij met een schuurpapieren geluid: ‘The eastern world it is explodin’, violence flarin’, bullets loadin’, you’re old enough to kill, but not for votin’, you don’tLees verder..

Lees meer

  SNALE SNODE – Over de kerk en haar pretenties Eerst de bijbel Na het verschijnen van de jongste bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap kwam de vraag of deze vertaling nu ook de officiële kanselbijbel zou worden. Dat is een vreemde vraag, want sinds de komst van het christendom in Nederland is er nooit eenLees verder..

Lees meer

  HET NET SLUIT ZICH – Het verhaal van Gerrit Vergelijkingen tussen de oorlog en nu gaan altijd mank. Ze worden ook vaak als beledigend ervaren en werken daarom in discussies contraproductief. De PVV is de NSB niet, soms líjken ambtenaren wel op hun in alles met de bezetter meegaande collega’s uit de oorlogsjaren, maarLees verder..

Lees meer

  TEGEN HET ANGSTIGE BURGERSCHAP Het Spreukenboek had me nog gewaarschuwd: ‘Wie zich mengt in een twist die hem niet aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren grijpt’. De NBV maakt van de twist een ‘woordenstrijd’. Dat ga ik doen, me mengen in een woordenstrijd. Maar dan toch een die meLees verder..

Lees meer

  DE KUNST VAN DE LITURGIE – Aantekeningen van een dankbare lezer ‘Het is de vraag of er wel zoiets als een kerklied voor kinderen zou moeten zijn. Als het antwoord ‘ja’ is, of zelfs ‘ja, natuurlijk’, zouden zij toch minstens de kwaliteit moeten hebben van de verzen van Annie M.G. Schmidt en Willem Wilmink, enLees verder..

Lees meer