1
Jezus als Heer
2
Jezus als Heer
3
Recensies zijn leerzaam (slot). Over tumult en honger
4
Recensies zijn leerzaam (II). Over het land en het tafelzilver
5
Recensies zijn leerzaam
6
Het ongeluk dat religie heet
7
Gebed, genezing en de mythe van Bacon (I)
8
Het verdeelde landschap
9
Barth lezen
10
Barth lezen
?>

Barth voor beginners III   Beginners De benaming van deze serie over de theologie van Barth – Barth voor beginners – roept bij mij onmiddellijk associaties op. Het is dertig jaar geleden dat mijn dissertatie in Duitse vertaling werd uitgebracht onder de titel: Anfängliche Theologie. Der Denkweg des jungen Karl Barth (1909 – 1927). InLees verder..

Lees meer

  Barth voor beginners III   Beginners De benaming van deze serie over de theologie van Barth – Barth voor beginners – roept bij mij onmiddellijk associaties op. Het is dertig jaar geleden dat mijn dissertatie in Duitse vertaling werd uitgebracht onder de titel: Anfängliche Theologie. Der Denkweg des jungen Karl Barth (1909 – 1927).Lees verder..

Lees meer

RECENSIES ZIJN LEERZAAM (slot) Over tumult en honger De begrippen participatie en transformatie spelen in de Christelijke dogmatiek een prominente rol. Peter Verbaan waardeert dit, en tegelijkertijd stelt hij dat we op een beslissend moment juist dat element van de participatie te ver doorvoeren. Het pneumatologische zou bij het christologische te kortschieten. Dat de mensLees verder..

Lees meer

  RECENSIES ZIJN LEERZAAM (II) Over het land en het tafelzilver De geschiedenis die God met Isra‘l en in dit volk met de wereld is begonnen is gevaarlijk en vol risico. Hebben we dat voldoende voor het voetlicht gebracht in onze Christelijke dogmatiek of omzeilen we de hete brij zodra het om de landbelofte gaat?Lees verder..

Lees meer

  RECENSIES ZIJN LEERZAAM (I) Recensies zijn leerzaam, in het bijzonder voor auteurs. Dat geldt ook van de keur van reacties die in het afgelopen half jaar in dit blad zijn verschenen in reactie op de door ons geschreven Christelijke Dogmatiek. Het boek is in voor Nederland wijde kring ontvangen in een lezerspubliek dat nietLees verder..

Lees meer

Het ongeluk dat religie heet  Karl Barths tweede editie van zijn commentaar op Paulus’ brief aan de Romeinen, ’Der Römerbrief’, verscheen in 1922 en vormt in diverse opzichten een mijlpaal. Het bekendste werk van deze Zwitserse theoloog (1886-1968) kan niet alleen worden beschouwd als de ouverture tot de westerse theologie van de twintigste eeuw, hetLees verder..

Lees meer

  GEBED, GENEZING EN DE MYTHE VAN BACON (1) Het uitgangspunt: een dankdienst en een lege plek Uitgerekend vandaag, 18 april 2008, wordt vanavond een dankdienst gehouden in Dordrecht voor de genezing van Janneke Vlot, nu twee jaar geleden. Het is een samenkomst die breed is aangekondigd en met een koor en een blazersensemble zalLees verder..

Lees meer

  Het verdeelde landschap Nederland is klein en sommige delen zijn nog kleiner. Het uitzicht is beperkt. Fietsend bemerkt men dat nog het meest. Men ondergaat het lijfelijk. Wie bij de rivieren woont, moet de dijk op om een beetje uitzicht te krijgen. Op de dijk ontvouwt zich een panoramisch overzicht over verder weg gelegenLees verder..

Lees meer

Barth lezen Naar aanleiding van het boek van Gerrit Neven Lange tijd leek het stil, al te stil rondom de bestudering van Barths theologie in Nederland. Het theologisch klimaat is bepaald niet gunstig te noemen voor een theologie die erom bekend staat een openbaringstheologie te zijn. Theologische faculteiten en universiteitsbestuurders zien meer brood in religiestudiesLees verder..

Lees meer

Barth lezen Naar aanleiding van het boek van Gerrit Neven  Lange tijd leek het stil, al te stil rondom de bestudering van Barths theologie in Nederland. Het theologisch klimaat is bepaald niet gunstig te noemen voor een theologie die erom bekend staat een openbaringstheologie te zijn. Theologische faculteiten en universiteitsbestuurders zien meer brood in religiestudiesLees verder..

Lees meer