Studententijd

logo

 

Tweede studententijd in Bern (april – oktober 1907)

Al direct werd Karl tot grote verrassing voorzitter van “Zofingia”, de studentenvereniging: de ketter was paus geworden!Hij wilde echter geen traditie breken, zodat het semester een rustig en kalm verloop had: hij stortte zich in het studentenleven met al zijn vergaderingen, borreluurtjes, fuiven, bals en uitstapjes (“ongeveer even intensief voorzitter van “Zofingia” als voorheen nacht en dag medewerker van Harnack”: “het terrein van de theologie ligt volkomen braak.”      Aan het einde van het zomersemester had vader Fritz genoeg van al dit gedoe van zoon Karl en stuurde hem naar Tübingen om weer degelijke positieve theologie van Adolph Schlatter te beluisteren.

Pagina's: 1 2 3 4