Studententijd

logo

Studententijd in Berlijn (1906 – 1907)

In het wintersemester 1906/07 studeerde Karl zeer intensief: minder Seeberg (door zijn vader juist aangeraden!), voornamelijk de grote Harnack (1851 -1930), vooral zijn colleges over de dogmengeschiedenis (“het oude dogma (is) een uitdrukking van de Griekse geest op de basis van het evangelie”. Hij werd zelfs meteen – als jongste – een medewerker aan zijn kerkhistorisch werkcollege. Hij schreef voor dit werkcollege een omvangrijke studie (158 bladzijden!) over “Het zendingswerk van Paulus volgens de Handelingen der Apostelen” met zijn slotstelling: “Voor de leer van Paulus is en blijft de Handelingen der Apostelen een bron van de tweede rang” (waarbij Harnack in de marge schreef: “volgens mij van de eerste rang”!). Van Kant kwam Karl bij Schleiermacher (i.h.b. de “Reden”). Ook werd hij in die periode na het kopen van diens “Ethik” een ijverig en hartstochtelijk aanhanger van Wilhelm Herrmann (1846 -1922): “Vanaf dat moment meen ik zelfstandig theologie bedreven te hebben”. Karl begon zich nu aanmerkelijk van de “positieve” richting van zijn vader te verwijderen. Maar ook in de burgerlijke wereld van Ritschl en zijn leerlingen kon hij zich innerlijk niet thuis voelen. Het semester in Berlijn had dus de wens van hem om in Marburg te studeren niet verdrongen, maar versterkt! Eerst keerde hij op verlangen van zijn vader terug naar Bern.

Pagina's: 1 2 3 4