Het Woord van God als criterium van de dogmatiek

    Pagina's:
  • Het Woord van God als criterium van de dogmatiek
  • De vertaling

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73

NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertig in Duitsland.

Barth geeft in het hier vertaalde gedeelte van de KD, binnen de zich zelf gestelde opgave van het Woord van God als criterium voor de dogmatiek, een definitie van de preek als de geheel eigen en met niets anders te vergelijken gestalte van Gods spreken binnen de kerk, waar dan (opvallend genoeg!) het sacrament onmisbaar bij is juist vanwege dit spreken van God zelf. Deze definiëring brengt Barth tot scherpe afgrenzing van het moderne front van met name Paul Tillich, voor wie God evengoed buiten als binnen de kerk kan spreken onder gebruikmaking van zoveel andere vehikels dan de prediking van het Woord alleen, en het sacramentele front van de RKK, waar de preek volgens Barth is verworden tot een begeleidend ‘praatje’ van het sacrament.

Rinse Reeling Brouwer was bereid de vertaling op fouten en adviezen door te nemen, waar ik hem hartelijk voor dank. Ook was hij zo goed spontaan een flink aantal noten toe te voegen voor de nodige informatieve achtergrond van deze passage van Barth, waarbij met name Barths gesprek met Rome meer contouren maar ook correctie ondervindt. De lezer vindt deze noten steeds ingeleid door de afkorting RRB. Ook hiervoor dank ik RRB hartelijk. Hij of zij zal er gemak van ondervinden, net als hopelijk van mijn eigen noten, om deze weerbarstige tekst van Barth beter te verstaan.

Was voor het ‘Barthianum’ de vertaling beschikbaar zonder het uitgebreide notenapparaat, lichtelijk aangepast en van alle voetnoten voorzien wordt deze tekst nu op de Barth-site voor alle geïnteresseerden aangeboden. Zij geldt voor de auteur tot nader orde als ‘definitief’. Van harte aanbevolen tot vrij gebruik, met tegelijk het verzoek de verschillende auteursrechten te respecteren.

Didam, 20 februari 2017, Wessel ten Boom, whtenboom@xs4all.nl (ook voor fouten)

Pagina's: 1 2