Doelstelling

Uitgangspunt is de herintroductie van de grootste theoloog van de 20e eeuw:

Prof. dr Karl Barth.

Hij zal ook de reddende theoloog voor onze zo pas begonnen 21ste eeuw zijn!

En dat is nodig ook!

Overal hoor je stemmen dat de Protestantse kerken in een crisis verkeren, die ook van geestelijke aard is: in welke God geloven we? Wat wil Hij met de wereld? Wat verwacht Hij van de kerk?

Er zijn overal tekenen van een verslappend gemeenteleven en leeglopen van de kerken. Dat kan, dat mag niet door gaan is onze overtuiging! Want het gaat om onze wereld en heel de mensheid! En daarvoor is de Kerk van Christus een onmisbare tussenschakel.

Hoe kan dat veranderen?!

Er is m.i. maar één antwoord: op basis van een door hoopvolle prediking van de bijbelse Boodschap zal die Boodschap onze levensovertuiging grondig vernieuwen en ook ons levensgedrag in de maatschappij en de kerk ingrijpend veranderen!

Er is ook maar één theoloog die tientallen jaren lang bewezen heeft voor ons de ervaren gids te zijn! Door zijn grote kennis zowel van de bijbelse Boodschap als van het maatschappelijk leven heeft hij aan duizenden predikanten en geïnteresseerde kerkleden nieuwe inzichten en motiveringen voor een ander soort geloven en daarmee ook een ander levensgedrag gegeven.

Wie is die theoloog? Professor Dr. Karl Barth (1886-1968), destijds hoogleraar dogmatiek aan de Theologische Faculteit te Bazel!

Het is de bedoeling van deze website om de “lezers” weer bekend te maken met het denken en leven van deze reus onder de theologen!

Pagina's: 1 2 3 4