Doelstelling

De jongere generatie als doelgroep

Uiteraard hoopt www.karlbarth.nl ook alle niet zo jong meer in de ‘werkelijke Barth’ geïnteresseerden (misschien ook de predikanten die de KD al tientallen jaren opzij hebben geschoven?) een nieuwe opening voor de herontdekking van Barth’s je geloof verdiepend denken te verschaffen. Maar de speciale doelgroep is voor www.karlbarth.nl de huidige generatie die ruim dertig jaar na de dood van Barth (1969) van zijn bestaan nauwelijks‑, weten, laat staan de inhoud van zijn theologie kennen.

Een bijzondere plaats onder die jongere generatie nemen de recent afgestudeerde oud‑studenten en vooral de huidige studenten van onze theologische faculteiten in. Natuurlijk zal aan hen de betekenis van de theologie van Karl Barth worden uiteengezet. Maar waarschijnlijk is een meer directe en uitgebreidere confrontatie met eigen geschriften niet. mogelijk. In die leemte zal www.karlbarth.nl enigermate voorzien. De voornaamste voorlichtingmethode is daarom zo direct mogelijke confrontatie met de eigen teksten van Barth (soms voor parafrases).

Pagina's: 1 2 3 4