1
Op zoek naar Barth
2
Gods eeuwigheid en heerlijkheid
3
Tekort en tegoed – een gereformeerde rehabilitatie van Miskotte
4
Vedersø
5
Hanny Michaelis: ‘Dat kan ik toch niet’
?>

Op zoek naar Barth (II). 1) Vanaf deze plaats moeten de woorden gesproken zijn waarmee Karl Barth in 1919 in Duitsland doorbrak. Ik sta voorin de zaal waarin hij ‘Der Christ in der Geschellschaft’ uitsprak; afscheid van het religieus-socialisme, een zelfstandige plaats voor de theologie. We zijn in Tambach, Thüringen. Of ik het wil ofLees verder..

Lees meer

KARL BARTH

GODS EEUWIGHEID EN HEERLIJKHEID

(Kirchliche Dogmatik II, 1, pp 685-764)

(vertaald door Eginhard Meijering)

3. Gods eeuwigheid en heerlijkheid

Lees meer

  TEKORT EN TEGOED- EEN GEREFORMEERDE REHABILITATIE VAN MISKOTTE In dit tijdschrift, waarvan K.H. Miskotte de ‘founding father’ is, placht men allereerst te lezen en te luisteren naar de woorden van de theoloog zelf en pas in tweede instantie naar hetgeen er door anderen óver hem gezegd en geschreven wordt. Daarbij zullen de meeste InLees verder..

Lees meer

  VEDERSØ Een reis naar de Faeroer bracht ons door Jutland. Een ongezochte gelegenheid om een bezoek te brengen aan Vedersø, de kustplaats waar Kaj Munk van 1924 tot 1944 als predikant heeft gestaan. Munk was behalve predikant ook schrijver, en onder de Duitse bezetting van Denemarken verzetsstrijder met de pen en het gesproken woord.Lees verder..

Lees meer

  HANNY MICHAELIS: ‘DAT KAN IK TOCH NIET’ Op 11 juni 2007 is de dichteres Hanny Michaelis, in 1922 geboren uit joodse ouders, gestorven. Na haar dood heb ik haar gedichten en het boekje ‘Verst verleden’ herlezen. Het mooie nummer van het tijdschrift Tirade van juli 2007 is aan haar nagedachtenis gewijd. In ‘Verst verleden’Lees verder..

Lees meer