1
Kirche zwischen Ost und West
2
Berkhof-OekumenischeAufgabe
3
Berkhof-HeidelbergerKatechismus
4
bibliografie
5
Letzte Zeugnisse
6
Ad limina apostolorum
?>

Karl Barth, Die Kirche zwischen Ost und West, Ev. Verlag, Zollikon/Callenbach, Nijkerk 1949, 32 blz. Wat we al eerder van Barths brochures hebben opgemerkt, is ook hier weer opvallend; de heldere en direct, zelfs populaire wijze, waarop hij voor het oor der gemeente (dit is een voordracht uit Thun en Bern) de grote vragen vanLees verder..

Lees meer

Karl Barth, Die ökumenische Aufgabe in den reformierten Kirchen der Schweiz, Ev. Verlag, Zollikon/Callenbach, Nijkerk 1949, 67 blz. Met meesterlijk begrip voor datgene waarom het in de stichting van de Wereldraad van kerken gaat (om elkander te vinden vanuit het gemeenschappelijke indiscutabele, waarop de grondslag wijst), wil Barth op dezelfde wijze nu ook de richtingen-kerkenLees verder..

Lees meer

Karl Barth. Die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus Ev. Verlag. Zollikon 1948 (voor Nederland: Callenbach, Nijkerk). Tweemaal heeft Barth een semester in Bonn doorgebracht. De colleges van zomersemester-1946 waren een uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis en werden onder de titel: „Dogmatik im Grundriss” uitgegeven (zo juist door ds A.D. Bakker vertaald). In het zomersemesterLees verder..

Lees meer

Een uitvoerige en zorgvuldig samengestelde bibliografie is beschikbaar. Bibliographie Karl Barth, erarb. H.M. Widi Band 1: Veröffentlichungen von Karl Barth Theol. Verlag Zürich, 1984 Band 2: Veröffentlichungen über Karl Barth Theol. Verlag Zürich, 1992 Band 2. Teil II: Register Theol. Verlag Zürich, 1992

Lees meer

  Karl Barth, Letzte Zeugnisse, EVZ-Verlag, Zürich  1969, 82 blzz. Enige tijd geleden kon ,,In de Waag­schaal” een vertaling bieden van Barth’s beschouwingen over de (r.k. en prot.) radiopreken die hij trouw placht te be­luisteren Katholieke en gereformeerde preken voor radio Beromünster. Deze zijn hier samen met vier andere publicaties uit de laatste maan­den teLees verder..

Lees meer

  Karl Barth, Ad Limina Apostolorum, EVZ-Verlag, Zürich/Callenbach, Nijkerk 1967, 66 blzz. Onze recensie komt wel erg laat. In ons blad niet alleen, maar zelfs in de grote pers is aandacht gewijd aan dit opmerke­lijk staaltje van Barths vitaliteit. Barth nodigde zichzelf na zijn 80e verjaardag naar Rome uit om meer te horen over deLees verder..

Lees meer