Berkhof-OekumenischeAufgabe

logo

Karl Barth, Die ökumenische Aufgabe in den reformierten Kirchen der Schweiz, Ev. Verlag, Zollikon/Callenbach, Nijkerk 1949, 67 blz.

Met meesterlijk begrip voor datgene waarom het in de stichting van de Wereldraad van kerken gaat (om elkander te vinden vanuit het gemeenschappelijke indiscutabele, waarop de grondslag wijst), wil Barth op dezelfde wijze nu ook de richtingen-kerken der Zwitserse kantons tot een kerkelijke ontmoeting oproepen. Telkens wordt men herinnerd aan wat ten onzent Gemeente-Opbouw beoogt. Barths practische voorstellen voor het oecumenisch verkeer der kenden, ook in plaatselijk verband, zijn ook voor ons land zeer de overweging waard.

H. Berkhof

(in de Waagschaal, 4e jaargang, nr. 44. 29 juli 1949)