Letzte Zeugnisse

logo

 

Karl Barth, Letzte Zeugnisse, EVZ-Verlag, Zürich  1969, 82 blzz.

Enige tijd geleden kon ,,In de Waag­schaal” een vertaling bieden van Barth’s beschouwingen over de (r.k. en prot.) radiopreken die hij trouw placht te be­luisteren Katholieke en gereformeerde preken voor radio Beromünster. Deze zijn hier samen met vier andere publicaties uit de laatste maan­den te vinden. Twee er van zijn radio-interviews, één over Mozart en één over de betekenis van de term „liberalisme”.

Voorts een kort en krachtig antwoord op de vraag, wat Jezus Christus voor hem betekende. Het slot vormt het onvoltooi­de manuscript voor een voordracht in de week der gebeden over: „Aufbrechen – Umkehren – Bekennen”. De trouwe secretaris Eberhard Busch heeft er een „Nachwort” bij geschreven, dat als hand­leiding voor het lezen beter voorop had kunnen gaan. Knap is de manier waarop Busch uit zeer summiere aantekeningen de gedachtengang van de onvoltooide lezing weet af te ronden. B. schrijft dat de thematiek van deze vijf publicaties kenmerkend is voor wat Barth ,,in der herbstlich-schönen Blute” van najaar 1968 bewoog. Wie het getuigenis van Barth liefhebben, zullen deze laatste do­cumenten met hun op Christus georiën­teerde wijsheid en mildheid niet willen s missen.

H. Berkhof

(In de Waagschaal, jaargang 24, nr. 20. 5 juli 1969)