Bonn

Hoogleraar Bonn (1930 – 1935)

 • Op 19 maart 1930 vestigde Barth – 44 jaar oud – en zijn gezin zich in Bonn.

 • Met zijn activiteiten brak voor de protestantse theologische faculteit een onvergetelijke bloeiperiode aan met een ongekend groot aantal studenten en levendige weerklank bij de bevolking aan de Rijn tot zelfs bij een groot gedeelte van het katholieke volksdeel (zijn eerste college telde 160 toehoorders, de open avonden werden “een enorm massabedrijf”, voor zijn werkcolleges moest hij tweederde deel van de kandidaten afwijzen; in zomer en winter 1930/31 colleges ethiek voor 250 toehoorders!).
 • Voor Barth zelf werd Bonn om twee redenen een “historische” periode nl.:

  1. het schrijven van de twee eerste delen van de Kirchliche Dogmatik

  2. zijn leiderschap in het verzet van de Duitse Bekennende Kirche tegen de opkomst en zege van Hitler’s Nazi-dom. Dat heeft zoveel denkkracht, energie, reizen en tijd gekost (ook in het belang voor het wezen van de Kerk en de geschiedenis in Europa!) dat onbegrijpelijk is hoe hij in die hectische tijd toch ook in staat was het originele en bladzij voor bladzij diepgaand standaardwerk van de Kirchliche Dogmatik – tussen zijn vele colleges door! – te componeren!

  3. Zonder zijn soms haast dagelijks engagement voor het belijden van Christus als Heer der Kerk (en dus ook van de Duitse kerken) was echter de KD niet in deze vorm totstandgekomen.

  4. Vandaar nu eerst een – hoogst summier – overzicht van de politieke en kerkelijke door elkaar heen lopende ontwikkelingen in de dertiger jaren van de Duitse Weimar-Republiek!

Pagina's: 1 2 3