1
De ambtsleer: een reality-check
2
Een verontrustende klassieker
3
Een open zenuw
?>

    De ambtsleer is niet alleen een locus uit de dogmatiek, maar nog meer een handelingstheorie. hDaarom moet ook de praktijk betrokken worden in een discussie over de ambtsleer. Paulus zegt in 1 Korinte 14 dat een lering tot stichting van de gemeente moet zijn. Het is de gemeente die door instemming laat blijkenLees verder..

Lees meer

  In 2008 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van de tweede Römerbrief van Karl Barth. In 2010 gaven Kees van der Kooi en Katja Tolstaja een geannoteerde versie uit van datzelfde boek als onderdeel van Barths Gesamtausgabe. Genoeg aanleidingen om de Barth-Tagung 2015 in De Glind te wijden aan de manier waarop Barth en moderneLees verder..

Lees meer

Als lezer van In de Waagschaal doet Jonathan Zondag een oproep tot nadere bezinning van het predikantschap. Hoe serieus neemt de kerk, en hoe serieus nemen predikanten zelf, dit ambt, bijvoorbeeld als het gaat om de prediking van het heil? De zeven brieven over het ambt van Arjan Plaisier, waarnaar Zondag aan het slot verwijst,Lees verder..

Lees meer