1
Meditatie – Gods trouw en onze hulp
2
Leerhuis vandaag
3
De vergelding
4
Openbaring schept een band
5
De handstand van Rosenthal
?>

‘Hij die trouw is tot in eeuwigheid’ – Psalm 146:6 Met deze woorden wordt het ‘Onze hulp’ aan het begin van de kerkdienst vaak verlengd. Als je dit hoort, besef je van wie we onze hulp eigenlijk verwachten: van de Heer die vasthoudt aan zijn trouw en die zijn naam waar blijft maken: Ik benLees verder..

Lees meer

Exodus lezen met gemeenteleden, Franz Rosenzweig en Jonathan Sacks Op de drempel van 2020 vroeg ik me af wat Franz Rosenzweig bewoog toen hij in 1920 het bekende ‘Freie Jüdische Lehrhaus’ opzette. Tegelijkertijd werden we verrast met de vertaling van Jonathan Sacks’ joodse lezing van het boek Exodus, die onder meer een verdiepende en aansprekendeLees verder..

Lees meer

Een whodunit in oorlogstijd Het oorlogsboek De vergelding van Jan Brokken leest als een whodunit. Door een losgetrokken stroomdraad van een elektriciteitsmast aan de dijk komt een Duitse soldaat om het leven. Daarbij is het niet alleen de vraag wíe ‘het’ gedaan heeft. Van begin tot eind blijft de vraag: Wát is er nou preciesLees verder..

Lees meer

De theologen van Liberaal christendom nemen afscheid van een Israëltheologie voor de kerk. Daarachter blijkt nog een ander afscheid schuil te gaan: van de openbaringstheologie die kerk en Israël met elkaar verbindt. Deze openbaringstheologie wordt in het eerste artikel van de kerkorde van de PKN samengevat in de zinsnede “delend in de aan Israël geschonkenLees verder..

Lees meer

  DE HANDSTAND VAN ROSENTHAL In het maartnummer van In de Waagschaal (40/4) gaat At Polhuis in op een artikel dat ik in februari had geschreven voor het Friesch Dagblad. Aanleiding: het dreigement van Rosenthal om de gehele subsidie aan ICCO te schrappen als die doorgaat een kleine Palestijns website onder de naam Electronic IntifadaLees verder..

Lees meer