1
De nog steeds betwiste Amerikaanse verkiezingen van 2020
2
Het enigma van de godsdienstige Amerikanen
3
Het Christendom herleeft
4
Godsdienst in ‘A secular Age’
5
President Trump: hoe is dat in Gods naam mogelijk?
6
Het begon in Delfshaven
7
Evangelische ethiek bij Dostojevski en Schweitzer
8
De evangelische paradox in de ethiek van Albert Schweitzer
9
Albert Schweitzer: geniale meester en gedreven volgeling
?>

De Amerikaanse verkiezingen van november 2020 blijven in het nieuws, betwist door Donald Trump en zijn Republikeinse aanhangers die de verkiezingen zonder feitelijke bewijs blijven bestempelen als “gestolen”. Het leidde tot de gewelddadige bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Dat was kort nadat scribent Willem Maarten Dekker commentaar leverde op dieLees verder..

Lees meer

Waarom is Europa zoveel meer geseculariseerd dan de Verenigde Staten? Een studie van het Amerikaanse Pew Research Center in 2018 concludeerde niet alleen dat Amerikanen veel godsdienstiger zijn dan de bevolking in de meeste andere geindustrialiseerde, rijke landen, maar dat hun devotie vergelijkbaar is met die in veel arme landen. Amerikanen zijn de enigen dieLees verder..

Lees meer

In het april nummer van dit blad schreef ik over A Secular Age (2007), het kolossale boek van Charles Taylor, waarin hij verhaalt hoe de godsdienstige wereld van circa 1500 zich heeft getransformeerd tot onze westerse seculiere samenleving. Het is een voorbeeld van onze pre-occupatie met de toestand en toekomst van de kerk in hetLees verder..

Lees meer

  In 2007 verscheen A Secular Age van de Canadese professor in de filosofie Charles Taylor, winnaar van de Templeton Prize in datzelfde jaar. Het boek kreeg veel lof toegezwaaid, o.a. van gezaghebbende auteurs als Alisdair MacIntyre en Robert N. Bellah, en er is veel over geschreven. Genoeg reden om er in dit blad ruimLees verder..

Lees meer

    Afgelopen februari publiceerde de Rev. Brett Younger (New York) een brief aan President Donald Trump in de Baptist New Global met de titel “President Trump, you could make things a little easier for preachers.” Hij vertelt dat hij diverse keren zijn preek voor de zondag heeft moeten herschrijven vanwege uitspraken en beslissingen vanLees verder..

Lees meer

  Mijn eerste kerkdienst als leervicaris was in de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven (vroeger de haven van Delft), de kerk die ook wel de Pelgrimvaderskerk wordt genoemd. Vanwaar de tweede naam voor deze oude kerk uit 1417, waar de Hervormde Gemeente nog steeds samenkomt? Puriteinen Het is de kerk vanwaaruit Engelse Protestanten begin 17e eeuwLees verder..

Lees meer

    De evangelische paradox, dat een mens het leven moet willen verliezen in de navolging van Jezus om het te vinden en te behouden (Mark. 8,34-37), was van allesbeslissende betekenis in het leven en werken van Albert Schweitzer (1875-1965). De geniale meester in muziek en theologie werd vooral bekend door zijn werk als dokterLees verder..

Lees meer

  Zoals bekend is de gedachte van “eerbied voor het leven” door Albert Schweitzer als universeel ethisch principe de wereld ingebracht (zie mijn artikel “Albert Schweitzer, geniale meester en gedreven volgeling” in dit blad, jrg. 43, nr. 5). Minder bekend is hoezeer Schweitzer’s ethiek is ingegeven door het Evangelie, en daar wil ik hier opLees verder..

Lees meer

Tijdens mijn bezoek aan Nederland afgelopen najaar had ik de gelegenheid een lezing bij te wonen in Zwolle over “De mystiek van de maestro. Het Fingerspitzengefühl van Albert Schweitzer”. De onderhoudende lezing werd gegeven door Chris Doude van Troostwijk, cultuurfilosoof en theoloog, woonachtig in Günsbach. Dat is de plaats in de Elzas waar Albert SchweitzerLees verder..

Lees meer