1
Martin Niemöller: het beeld en de barsten
2
Waarom Bonhoeffer naar Gandhi wilde – en uiteindelijk niet ging
3
Nergens onderhorig aan andere heren!
4
Nergens onderhorig aan andere heren!
5
De ark van Noach was klaar voordat de vloed kwam …
6
De ark van Noach was klaar voordat de vloed kwam …
7
Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’!
8
Geen ‘chemisch gereinigde absolute geest’!
9
Het kwade overwinnen door het goede
?>

Op 27 en 28 april j.l. vond in Frankfurt am Main een (online) internationale conferentie plaats over een theoloog van wie we misschien wel dachten dat hij inmiddels in de archieven ter ruste was gegaan: Martin Niemöller (1892-1984). En dat zonder dat er een jubileum, een zoveelste geboortedag of iets van dien aard, te vierenLees verder..

Lees meer

Het studiejaar dat Dietrich Bonhoeffer van september 1930 tot juni 1931 in Amerika doorbracht is van grote, nauwelijks te overschatten betekenis voor zijn leven en denken geweest. Als hij op de boot stapt is hij 24 jaar oud, maar al wel gepromoveerd in de theologie en heeft hij zelfs ook al een tweede studie geschreven,Lees verder..

Lees meer

Rijkelijk laat, mag men wel zeggen, zijn nu de twee brochures over het rechte zicht op de overheid die Karl Barth schreef als reactie op de nazi-dictatuur in het Nederlands vertaald. Merkwaardig eigenlijk dat het niet eerder is gebeurd, gezien de rol die de kleine studies Rechtfertigung und Recht uit 1938 en Christengemeinde und BürgergemeindeLees verder..

Lees meer

Rijkelijk laat, mag men wel zeggen, zijn nu de twee brochures over het rechte zicht op de overheid die Karl Barth schreef als reactie op de nazi-dictatuur in het Nederlands vertaald. Merkwaardig eigenlijk dat het niet eerder is gebeurd, gezien de rol die de kleine studies Rechtfertigung und Recht uit 1938 en Christengemeinde und BürgergemeindeLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners XII Voor deze laatste bijdrage in de serie ‘Barth voor beginners’ is mij als thema opgegeven: ‘Dogmatiek, Schrift en preek’. Als we willen zien hoe deze drie trefwoorden bij Barth met elkaar verbonden zijn kunnen we het best terecht in het eerste deel van de Kirchliche Dogmatik dat eind 1932 uitkomt. DatLees verder..

Lees meer

Barth voor beginners XII Voor deze laatste bijdrage in de serie ‘Barth voor beginners’ is mij als thema opgegeven: ‘Dogmatiek, Schrift en preek’. Als we willen zien hoe deze drie trefwoorden bij Barth met elkaar verbonden zijn kunnen we het best terecht in het eerste deel van de Kirchliche Dogmatik dat eind 1932 uitkomt. DatLees verder..

Lees meer

De titel is een beetje vreemd, ik geef het grif toe, maar het staat echt in deze recente vertaling van enkele partijen uit de Kirchliche Dogmatik. ‘Als God … geen natuur heeft, als hij die chemisch gezuiverde absolute Geest is, dan doet hij ook niets, dan kan hij zelfs niets doen.’ (20v, KD II/1, 299)Lees verder..

Lees meer

  De titel is een beetje vreemd, ik geef het grif toe, maar het staat echt in deze recente vertaling van enkele partijen uit de Kirchliche Dogmatik. ‘Als God … geen natuur heeft, als hij die chemisch gezuiverde absolute Geest is, dan doet hij ook niets, dan kan hij zelfs niets doen.’ (20v, KD II/1,Lees verder..

Lees meer

Angst essen Seele auf Het bloedbad dat twee terroristen op de redactie van Charlie Hebdo hebben aangericht zal zijn uitwerking niet missen. De mensen die overal in Frankrijk, maar ook elders, in ons land, uiting geven aan hun ontzetting en verontwaardiging zoeken ook enige veiligheid bij elkaar. Als we het al niet wisten, dan pepertLees verder..

Lees meer