1
Bonhoeffer over het wezen van de kerk
2
Hebben we vandaag iets aan Barth in de pastorie?
?>

Wat is eigenlijk de kerk, wat is haar wezen, haar kern? Wat is haar plaats in de wereld van vandaag? Welke taken zijn er voor haar weggelegd? Hoe hebben we het kerkgebouw te waarderen, en hoe het ambt? In een tijd waarin enerzijds kerkgebouwen sluiten en worden afgestoten, waarin er anderzijds op pioniersplekken ook nieuweLees verder..

Lees meer

  Tijdens de opening van het Barth-jaar, 10 december jl. was er o.a. een referaat over het belang van Barth in de pastorie. Op verzoek van de redactie volgt hieronder een ingekorte versie daarvan. Dat is de vraag waarop ik gevraagd ben in te gaan. Nu zijn er wel wat redenen te noemen om dezeLees verder..

Lees meer