1
De kerk is fantastisch
2
Het jodendom eren?
3
Commentaar – Woke of Red Pill: inwijding vereist
4
Tegen de hypocrisie van de ‘identiteit’: De binnenkamer als religiekritiek
5
commentaar – Gezondheid!
6
Meditatie – Pinksteren in de coronawoestijn
7
Commentaar – Corona Blues
8
Bij het begin beginnen
9
Lezen anno 2020
10
Commentaar, Oikofobie of zelfkritiek
?>

Rik Torfs heeft een fantastisch boek geschreven. Niet goed, niet theologisch correct, maar wel fantastisch. Een beetje zoals hij zelf over de kerk spreekt dus: als een gebrekkige oase om te genezen van een al te krampachtige wil om de kerk ofwel te ‘redden’ ofwel te verguizen. Zoals Torfs in acht eenvoudige hoofdstukken spreekt overLees verder..

Lees meer

Aan het kerkelijk antisemitisme ligt een theologie ten grondslag die miskent dat de kerk en de synagoge een boek delen, en daarmee ook de belijdenis van het geloof in de Naam. In weerwil van alle verzet tegen het fascistisch antisemitisme dat uit protestantse kringen in de jaren dertig en veertig heeft geklonken, moet de kerkLees verder..

Lees meer

Het is veelzeggend dat zowel de radicaal antiracistische woke beweging als de antifeministische alt-right bewegingen er een religieus-sektarisch discours op na houden, waarin ‘inwijding’ en wokeness meer tellen dan argumenten. In de digitale ‘manosphere’, waar ook politicus Thierry Baudet zijn inspiratie vandaan haalt, is TRP een veel gebezigde uitdrukking: taking the red pill. Het is een metafoor uit de film The Matrix (1999) waarin deLees verder..

Lees meer

Een mooi advies van Jezus, zo wordt het vers over de ‘binnenkamer’ in Matteüs 6 vaak gelezen. Een oproep tot terugtrekking, verinnerlijking: iets dat we in deze coronatijd noodgedwongen weer hebben moeten ontdekken, en wellicht waarderen. Maar wie goed leest, merkt dat dit woord, zoals meestal in de bijbel, eerder een ‘tegen-religie’ is dan deLees verder..

Lees meer

De afgelopen maanden hebben Europese landen in een ijzingwekkend tempo de ooit zo zwaar bevochten burgerlijke vrijheden aan banden gelegd. De vrijheid van vergadering, van godsdienst, alsmede het recht op onderwijs en op vrij reizen zijn feitelijk buiten werking gesteld. En ook ons sociale leven en de economie zuchten diep onder deze ‘gezondheidsdictatuur’ (Ilja LeonardLees verder..

Lees meer

‘… en God antwoordde met een stem.’ (Exodus 19:19) Is er een uitweg? Ook ná Pasen, na de uittocht uit het angstland van de dood, houdt die vraag ons sterk bezig. Hoe komen we ooit uit deze vreemde lockdown? Na de voorzichtige vreugde over afvlakkende curves en het enigszins indammen van het SARS-CoV-2 virus datLees verder..

Lees meer

Veel kerken in Nederland voetballen deze weken zonder publiek. De dominee staat op de kansel, er is een ouderling en organist, maar verder is de kerk leeg. Kerkgangers zitten thuis, aan hun laptop of pc gekluisterd met hun liedboeken op schoot. Hoeveel theologische vragen dit ook oproept, de Nederlandse kerken zijn er vooralsnog beter aanLees verder..

Lees meer

Gerard van Zanden over Frans Breukelman Wie in de tweede helft van de jaren negentig aan de UvA theologie studeerde, kon bij alle verhalen over de legendarische Frans Breukelman niet anders dan zichzelf beklagen om de eigen laatgeboorte. Maar achteraf kan het ook een voordeel blijken hem niet persoonlijk gekend te hebben. Te vaak isLees verder..

Lees meer

In 1839 staat er een boer op zijn land, ergens tussen Amsterdam en Haarlem, hoofdschuddend naar de eerste stoomtrein te kijken: Moet dat zo snel en zo luidruchtig? En voor de melk van de koeien kan dat toch ook niet goed wezen? Dat laatste is trouwens wel waar gebleken, zeker in mondiaal-klimatologisch perspectief. Maar deLees verder..

Lees meer

Oikofobie of zelfkritiek? Pijnlijk ironisch was het, dat de aanslag in Halle nu juist op Jom Kippoer plaatsvond, op Grote Verzoendag: de dag waarop iedereen nog eens in de spiegel kijkt en zich afvraagt: wie heb ik pijn gedaan en hoe valt dat goed te maken? Een zeer zelfkritisch feest dus, waarop nota bene hetLees verder..

Lees meer