1
Meditatie – ‘Ik ben de Christus niet’
2
De Bijbel lezen: gelovig of juist niet?
3
Déjà vu (Commentaar)
4
Civiele religie
5
De kerk is fantastisch
6
Het jodendom eren?
7
Commentaar – Woke of Red Pill: inwijding vereist
8
Tegen de hypocrisie van de ‘identiteit’: De binnenkamer als religiekritiek
9
commentaar – Gezondheid!
10
Meditatie – Pinksteren in de coronawoestijn
?>

Johannes 3:28 Wie zijn wij? Meer dan ooit staat de vraag naar ‘identiteit’ in het maatschappelijk debat centraal. Voorheen waren we wat onze ouders waren: afkomst als allesbepalende identiteit. Daarna volgde een periode van meritocratie: je bent wat je presteert. De Amerikaanse filosoof Michael Sandel heeft in zijn nieuwe boek De tirannie van verdienste latenLees verder..

Lees meer

Deurloo en Huijgen doen het tóch anders ‘We lezen hier de Bijbel gewoon als Homerus’, zei Karel Deurloo toen ik hem als geïnteresseerde natuurkundestudent (UvA) in 1995 vroeg of het een bezwaar was dat ik als onkerkelijke en ongelovige zijn colleges zou volgen. Geen probleem, zei hij, eerder een voordeel! Over de exegetische aanpak vanLees verder..

Lees meer

Er bekroop mij opeens een intense moeheid: een rapport over het ambt! What’s new? De afgelopen twintig jaar is het geen enkele scriba van de PKN gelukt om te komen tot een hervorming van het ambt en de opleiding van de PKN-predikant. Steeds klonk er vanuit de synode een welluidend ‘nee’ tegen de reductie vanLees verder..

Lees meer

Met de bestorming van het Capitool heeft de toen nog zittende president Trump zijn hand overspeeld. In zekere zin was het een enorme misrekening, want wat bleek? Dieper dan de etnische en sociale onvrede zit bij de meeste Amerikanen de heiligheid van de ‘tempel van de democratie’. De schennis van dit heiligdom riep zo’n verontwaardigingLees verder..

Lees meer

Rik Torfs heeft een fantastisch boek geschreven. Niet goed, niet theologisch correct, maar wel fantastisch. Een beetje zoals hij zelf over de kerk spreekt dus: als een gebrekkige oase om te genezen van een al te krampachtige wil om de kerk ofwel te ‘redden’ ofwel te verguizen. Zoals Torfs in acht eenvoudige hoofdstukken spreekt overLees verder..

Lees meer

Aan het kerkelijk antisemitisme ligt een theologie ten grondslag die miskent dat de kerk en de synagoge een boek delen, en daarmee ook de belijdenis van het geloof in de Naam. In weerwil van alle verzet tegen het fascistisch antisemitisme dat uit protestantse kringen in de jaren dertig en veertig heeft geklonken, moet de kerkLees verder..

Lees meer

Het is veelzeggend dat zowel de radicaal antiracistische woke beweging als de antifeministische alt-right bewegingen er een religieus-sektarisch discours op na houden, waarin ‘inwijding’ en wokeness meer tellen dan argumenten. In de digitale ‘manosphere’, waar ook politicus Thierry Baudet zijn inspiratie vandaan haalt, is TRP een veel gebezigde uitdrukking: taking the red pill. Het is een metafoor uit de film The Matrix (1999) waarin deLees verder..

Lees meer

Een mooi advies van Jezus, zo wordt het vers over de ‘binnenkamer’ in Matteüs 6 vaak gelezen. Een oproep tot terugtrekking, verinnerlijking: iets dat we in deze coronatijd noodgedwongen weer hebben moeten ontdekken, en wellicht waarderen. Maar wie goed leest, merkt dat dit woord, zoals meestal in de bijbel, eerder een ‘tegen-religie’ is dan deLees verder..

Lees meer

De afgelopen maanden hebben Europese landen in een ijzingwekkend tempo de ooit zo zwaar bevochten burgerlijke vrijheden aan banden gelegd. De vrijheid van vergadering, van godsdienst, alsmede het recht op onderwijs en op vrij reizen zijn feitelijk buiten werking gesteld. En ook ons sociale leven en de economie zuchten diep onder deze ‘gezondheidsdictatuur’ (Ilja LeonardLees verder..

Lees meer

‘… en God antwoordde met een stem.’ (Exodus 19:19) Is er een uitweg? Ook ná Pasen, na de uittocht uit het angstland van de dood, houdt die vraag ons sterk bezig. Hoe komen we ooit uit deze vreemde lockdown? Na de voorzichtige vreugde over afvlakkende curves en het enigszins indammen van het SARS-CoV-2 virus datLees verder..

Lees meer