1
Gerrit Achterberg
2
Het tegoed van het Oude Testament
3
Een doel in en achter deze wereld
4
Het rijk der oneindige risico’s
5
Noordmans’ uitgangspunten
6
Communisme en kapitalisme
7
God heeft eeuwig lief
8
Tenach en triniteit
9
Door de poort van de Tora
10
Reactie op Wessel tten Boom
?>

  “Ik zal je mij tot bruid werven voor eeuwig” is een tekst uit een boek van een profeet in Israël, die ongeveer zeven eeuwen voor onze jaartelling leefde (Hosea 2:18). Het had ook een zin kunnen zijn om het werk van een Nederlandse dichter uit deze tijd te typeren, van de in 1962 gestorvenLees verder..

Lees meer

  HET TEGOED VAN HET OUDE TESTAMENT – Eschaton en geschiedenis bij Noordmans in bijbels perspectief (III) In een vorig artikel hoorden we Noordmans spreken over ‘onze’ geschiedenis, gezien vanuit de bijbel (IdW 39/10). Daarbij mogen we echter niet vergeten dat in het Oude Testament al een zelfde geschiedenis heeft plaatsgehad. We horen ter afsluitingLees verder..

Lees meer

  EEN DOEL IN EN ACHTER DEZE WERELD – Eschaton en geschiedenis bij Noordmans in bijbels perspectief (II) “Het rationalisme, dat uit het blote intellect zo maar waarheid meent te kunnen fabriceren, kent geen groter vijand dan historie.” 1 Paulus en de geschiedenis Noordmans biedt ons in Gestalte en Geest geen complete geschiedenis, maar vanuitLees verder..

Lees meer

  HET RIJK DER ONEINDIGE RISICO’S – Eschaton en geschiedenis bij Noordmans in bijbels perspectief (I) Uitgangspunt voor Noordmans’ theologie is het oud-kerkelijke dogma van de Drieëenheid als regel voor het lezen van de bijbel. In het kader van “het derde trinitarisch werk”, dus de Heilige Geest, komt hij veelvuldig over eschaton en geschiedenis teLees verder..

Lees meer

  NOORDMANS’ UITGANGSPUNTEN ‘Het komt mij voor dat Noordmans’ kritiek op Barth aandacht verdient. Ze kan niet zomaar als misverstand worden afgedaan’, zegt Karel Blei in zijn artikel ‘Noordmans contra Barth, inzake de schepping’ (zie IdW 4 en 5). Dat vind ik ook al jaren en het artikel van Karel Blei steunt me daarin doorLees verder..

Lees meer

  COMMUNISME EN KAPITALISME De kritiek van De Jong (39/1) op Kopmels geeft Meijering aanleiding om te reflecteren (39/3). Ook mij brengt dit ertoe terug te buigen naar vroeger. In 1966 had ik m’n pensées tot een pamflet gebundeld. Iedereen deed dat en de pam-fletten van Roel van Duijn, de provo’s en boer Koekoek vlogenLees verder..

Lees meer

  GOD HEEFT EEUWIG LIEF De eerste hoofdstukken van tenach, Genesis 1 – 11, zijn een inleiding op tenach. Maar die inleiding begrijp je pas nadat je heel tenach hebt uitgelezen. Als heel tenach dus meeklinkt bij de uitleg van deze hoofstukken, dan is de uit-leg goed. Wat zegt God in Genesis 1: 26? HijLees verder..

Lees meer

  TENACH EN TRINITEIT ‘God schiep de mens naar zijn beeld.’ Hij spreekt daarbij wel de lichten, het uitspansel, de planten en de dieren aan: ‘Laten wij mensen maken.’ Maar uiteindelijk doet hij het toch zelf, alleen. En ook de mens blijft de enkele mens. Zo legt Maarten den Dulk het scheppingsverhaal in Genesis 1Lees verder..

Lees meer

  DOOR DE POORT VAN DE TORA Solche Werke sind Spiegel: wenn ein Affe hineinguckt, kann kein Apostel heraussehen. Lichtenberg (via Kierkegaard) Maarten den Dulk heeft een aardig artikel geschreven over Genesis 1 en de mens als beeld Gods, waarin hij oproept niet voor de poort van de tora te blijven staan, maar erdoorheen teLees verder..

Lees meer

REACTIE OP WESSEL TEN BOOM De discussie over seksuailteit, man en vrouw zijn, gaat verder. Wessel ten Boom begon een gesprek met Aart van den Dool en Rens Kopmels in nr. 9 van deze jaargang (‘About sex’). Beiden reageerden prompt, maar pas nu is er ruimte voor hun reacties. Ten Boom gaat vervolgens in opLees verder..

Lees meer