1
Gelovige burgers – engaged strangers
2
Sacrament en ethiek
3
Waar het nu op aankomt? Predikant zijn in een seculiere tijd
4
De ruimte van de kerk
5
De kerk is heilig (II)
6
De kerk is heilig
7
Politieke voorbede in de marge?
8
Wat voor democratie?
9
De biografie van Hugo de Groot
10
Grenskwesties
?>

GELOVIGE BURGERS – ENGAGED STRANGERS ‘Can I really trust the loyalty of my Muslim neighbour….?’ Aldus opent Pieter Dronkers zijn in oktober 2012 in Groningen verdedigde dissertatie: Faithfull citizens: Civic Allegiance and Religious Loyalty in a Globalised Society. A Dutch Case Study. Met die vraag, ontleend aan een Amerikaans publicatie uit 2001, begint hij zijnLees verder..

Lees meer

  SACRAMENT EN ETHIEK Op mijn vraag aan een terzake deskundige theoloog naar recente literatuur over sacrament en ethiek was het antwoord dat hij niets wist te noemen. Ook al kan in geen enkele discipline een deskundige alle publiciteit meer overzien, het blijft een opvallend antwoord. Er is immers een nauw verband. Het is deLees verder..

Lees meer

  WAAR HET NU OP AAN KOMT? Predikant zijn in een seculiere tijd Na lang nadenken over de vraag waar het ‘nu’ op aankomt in het predikantschap, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze vraag ons op het verkeerde been zet. Het woordje ‘nu’ suggereert dat het predikantschap nu in ieder geval niet meerLees verder..

Lees meer

  DE RUIMTE VAN DE KERK At Polhuis heeft indringende vragen op tafel gelegd in zijn stukje naar aanleiding van de biografie van Joop den Uyl (IdW 39/12). Waarom kon Barths theologie mensen als Den Uyl en Van Randwijk niet vasthouden? Dan blijkt er een complex tweede vragen. Kan ik zonder die theologie? Raakt dezeLees verder..

Lees meer

  DE KERK IS HEILIG (II) Blijkens de apostolische woorden die in het eerste gedeelte van dit artikel de revue zijn gepasseerd, heeft de ge-meente het keer op keer nodig te worden aangesproken op haar heiligheid, die door Christus’ aanwezigheid in de Geest bewerkt is. Die heiligheid is geen te koesteren schat, maar motief, krachtLees verder..

Lees meer

  DE KERK IS HEILIG …de Reformatie … heeft … in de practijk deze eigenschap der kerk al te zeer verwaarloosd. (H. Bavinck, Geref. Dogmatiek, IV, 306) Twee overwegingen vormen uitgangspunt van de volgende notities. De eerste betreft de afwezigheid van enige be-moedigende spiritualiteit wanneer we over de kerk horen, spreken of denken. Het woordjeLees verder..

Lees meer

  POLITIEKE VOORBEDE IN DE MARGE? Het is een duidelijk rapport dat de Generale Synode van de Protestantse Kerk op tafel heeft gelegd onder de titel De kerk en de democratische rechtsstaat. De ordening is overzichtelijk in 5 hoofdstukken met 136 doorlopend genum-merde paragrafen. (Die nummering gebruik ik in het onderstaande.) Het is vooral inhoudelijkLees verder..

Lees meer

  WAT VOOR DEMOCRATIE? In de zomer van 2007 hebben At Polhuis en ik een kleine discussie gevoerd naar aanleiding van een vertaalvraag. Polhuis had Barths kritiek op de vertaling van katargein, I Cor. 13:24, door ‘vernichten’ vermeld, en ik had herinnerd aan een latere tekst van Barth waarin hij die vertaling wél gebruikte. MaarLees verder..

Lees meer

  DE BIOGRAFIE VAN HUGO DE GROOT In april en mei organiseert het Remonstrants Seminarium in Leiden zes toehoorderscolleges onder de titel ‘Hugo de Groot/Arminiaan van eigen allure’. Het bericht daarover bereikte me toen ik bezig was met de laatste hoofdstukken van het imposante boekwerk dat aanleiding tot deze voordrachten heeft gegeven. De auteur isLees verder..

Lees meer

  GRENSKWESTIES Grenzeloos leven! De magische grens van 100 dollar per vat! Verleg je grenzen! Onbegrensde mogelijkheden! Het menigvuldig metaforisch gebruik van ‘grens’ suggereert ons al hoe sterk het woordje ‘grens’ de menselijke emotie raakt. De landsgrenzen kunnen dan ook beslissen over leven en dood. Vluchtelingen en vervolgden weten daar alles van. Met deze veleLees verder..

Lees meer