1
Reflectie ZOOM-leesgroep Miskotte
2
Het uur van de waarheid
3
Jezus leeft en zij met hem!
?>

Reflectie ZOOM-leesgroep Miskotte Eén van de blijvende structurele veranderingen die de pandemie heeft opgeleverd is het gebruik van ZOOM en andere programma’s om met grote groepen tegelijkertijd te videobellen. Veel theologen en christelijke organisaties hebben gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mensen bij elkaar te brengen die anders fysiek niet zo makkelijk op éénLees verder..

Lees meer

Johannes is de evangelist van de waarheid. Het woord alètheia komt bij deze vierde verteller vele malen vaker voor dan bij de synoptici, en bovendien op cruciale momenten. Al in de proloog klinkt dat de heerlijkheid van de vader, die wij hebben aanschouwd in het vleesgeworden woord, ‘vol genade en waarheid’ is (1:14). En tegenLees verder..

Lees meer

  JEZUS LEEFT EN ZIJ MET HEM! Preekschets bij Johannes 20:11-18 ‘De Heer is opgestaan – de Heer is waarlijk opgestaan!’ Met deze woorden begroeten orthodoxe christenen elkaar in de paastijd. En inderdaad, het is een woord waarmee je elkaar kunt groeten. Je kunt het uitroepen, je kunt het zingen. Wat je niet kunt, isLees verder..

Lees meer