1
De twee wijzen van kennen
2
Preken die vrolijk maken
3
Een Odysseus uit Bagdad
4
Mijn ouders en Berkhof
5
Compassie als kompas (portret van Hans Visser door Arie Vaandrager)
6
Noblesse oblige
7
‘Fathers and sons’ van Alexander Waugh
8
Tentoonstelling van J.F.S. Esser, de “onstuitbare verzamelaar”.
9
Magnificare
10
Specht en zoon, Willem Jan Otten
?>

DE TWEE WIJZEN VAN KENNEN De schrijver van het essay Het godsbeeld te boven is emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de psychologie, de theoretische psychologie en de wijsbegeerte van de psychologie (VU). De centrale vraag van dit essay omschrijft hij zelf als volgt: ‘Kan in onze cultuursituatie, doordrenkt van wetenschap en techniek, het woordjeLees verder..

Lees meer

  PREKEN DIE VROLIJK MAKEN ‘Intussen is het ook weer droog geworden’ van Alex van Ligten, dat in zestig ‘pauzenummers’ door de hele bijbel gaat, is een boek dat mij geweldig heeft geboeid en waar ik nog veel in zal blijven lezen. De schrijver, predikant in Sneek, geeft bij elk bijbelboek een gedeelte tekst enLees verder..

Lees meer

  EEN ODYSSEUS UIT BAGDAD Vorig jaar is van de (vooral vanwege zijn kleine novelle ‘Oscar et la dame Rose’) door mij bewonderde schrijver Eric-Emmanuel Schmitt ‘Ulysse from Bagdad’ uitgekomen. Dit boek gaat over een intelligente student uit Irak, over zijn jeugd tijdens de dictatuur van Saddam Hoessein, de inval van de Amerikanen, zijn besluitLees verder..

Lees meer

  MIJN OUDERS EN BERKHOF Diep heb ik nagedacht over de velen, die mij hebben geïnspireerd op het gebied van theologie en geloof en telkens kom ik vooral terecht bij mijn ouders. Dat is misschien niet de bedoeling voor deze bijdrage in In de Waagschaal. Ik leg het even uit. Mijn moeder kwam uit hetLees verder..

Lees meer

  COMPASSIE ALS KOMPAS (portret van Hans Visser door Arie Vaandrager) Dit boek over de dominee van de Pauluskerk in Rotterdam geeft aan de hand van dagboekfragmenten, citaten van mede- en tegenwerkers, biografische notities etc. een historisch overzicht (maar misschien is het beter te spreken van een impressie ) van het zeer werkzame leven vanLees verder..

Lees meer

  NOBLESSE OBLIGE (achtergrond en actualiteit van de theologie van J.H. Gunning Jr. Onder redactie van Dr. Theo Hettema en Drs. Leo Mietus.) Dit boekje geeft een verslag van een symposium, gehouden in februari 2005 ter gelegenheid van de 100e sterfdag van J.H. Gunning Jr. Er wordt gevraagd naar de achtergrond en de actualiteit vanLees verder..

Lees meer

  ‘FATHERS AND SONS’ VAN ALEXANDER WAUGH (voor het eerst gepubliceerd in 2004) Alexander Waugh beschrijft in zijn boek 5 generaties van zijn familie. Evelyn is de middelste, de grootvader van de schrijver. Vooraan in het boek staat een overzichtelijke stamboom, die ik bij het lezen herhaaldelijk heb geraadpleegd en die veel curieuze mensen bevatLees verder..

Lees meer

  Tentoonstelling van J.F.S. Esser, de “onstuitbare verzamelaar”. In het Singermuseum in Laren is een boeiende tentoonstelling van een deel van de schilderijen, die J.F.S. Esser in de jaren voor de eerste wereldoorlog heeft verzameld. Hij was in die periode huisarts in Amsterdam en verscheidene, toen”ultramoderne”, schilders waren patiënten in zijn praktijk. We vinden inLees verder..

Lees meer

MAGNIFICARE Het heeft mij dikwijls bezig gehouden hoe het komt dat sommige mensen een onbedwingbare behoefte hebben om anderen te kwetsen. In onze cultuur zijn de slachtoffers over het algemeen mensen, die hoger geplaatst zijn (boven het maaiveld uitsteken). Ook het gelóof van mensen in God of Allah is een uitgezocht doelwit om mensen teLees verder..

Lees meer

Specht en zoon, Willem Jan Otten Een van onze zoons, destijds brugklasser op het Haags Montessorilyceum, komende van een degelijke lagere school “met den Bijbel” verzuchtte op een dag bij thuiskomst:” Bij ons op school gelooft, denk ik, niemand in God. Je mag al blij zijn als iemand zegt dat hij rooms is”. Saecularisatie enLees verder..

Lees meer