1
Humor
2
Opnieuw aandacht voor de doorbraakpedagogiek van M.J. Langeveld
3
Puberteit
4
Geschiedschrijving
5
Godsdienstige vorming bij Langeveld
6
Van readymade tot neostijl
7
Contingentie
8
Een biografie van Konrad Lorenz
9
Op weg naar een meritocritische samenleving?
10
Bij Schleiermacher
?>

Meneer Polak zat tijdens zijn vakantie rustig op een bankje aan het Meer van Genève toen er een Frans sprekende mevrouw naast hem kwam zitten. Na een tijdje stond ze weer op met de woorden “Adieu beau lac!”, waarop meneer Polak zei: “Dag dame. ’t Is een wonder, zelfs in Zwitserland kennen ze mijn naam!”Lees verder..

Lees meer

  OPNIEUW AANDACHT VOOR DE DOORBRAAKPEDAGOGIEK VAN M.J. LANGEVELD “Eindelijk een biografie van Langeveld!”, was de reactie van veel medewerkers van de Utrechtse faculteit sociale wetenschappen, toen Jaap Bos drie jaar geleden bekendmaakte dat hij aan dat karwei begon. Want Langeveld (1905-1989) behoorde weliswaar ooit tot de meest geciteerde pedagogen en er zijn een paarLees verder..

Lees meer

  PUBERTEIT Pubergedrag Op weg naar Zwitserland was het altijd een aardige onderbreking om te overnachten in de Elzas. Weg van de Duitse Autobahn, even in een andere sfeer. Langs de Route du Vin is keus genoeg en daar ligt ook het dorpje waar wij meestal naartoe gaan. Waardevolle dingen kopen bij Grand Magasin Dietrich,Lees verder..

Lees meer

  GESCHIEDSCHRIJVING Geschiedenis is een boeiend vak en niet alleen voor historici. Sinds het hele tumult rond de canon van de vaderlandse geschiedenis, is de belangstelling in de samenleving voor dit vak onmiskenbaar toegenomen. Daarnaast realiseert men zich bij veel universitaire studierichtingen vanouds dat de grote vragen vaak achter de eigenlijke vakproblemen liggen. Samenstellingen metLees verder..

Lees meer

  GODSDIENSTIGE  VORMING BIJ LANGEVELD ‘Ik ben geen theoloog. Ik schrijf ook niet als ‘iets’ van dien aard. Als pedagoog meen ik, dat kennis van een zekere zaak geheel onvoldoende is voor de overdracht van die zaak. Men kon anders wellicht aan de knapste niet-christelijke filosoof het ’t best toevertrouwen, het christelijke godsdienstonderwijs te geven.Lees verder..

Lees meer

  VAN READYMADE TOT NEOSTIJL Hoe staat het met moderne kunst? Eind jaren zestig bezocht ik een lezing van Cees Buddingh’. De avond was georganiseerd door de Volksuniversiteit in Arnhem. Buddingh’ droeg met zijn eigenaardige stemgeluid zijn gedichten voor en de zaal bulderde van het lachen. Hij genoot in die tijd een zekere bekendheid alsLees verder..

Lees meer

  CONTINGENTIE ‘Wetenschap is nooit af’, zo klinkt het wervend in iedere personeelsadvertentie van de Universiteit Utrecht. Niettegenstaande de enorme hoeveelheid kennis die er al is, valt er nog gigantisch veel te ontginnen. Er blijven altijd nog zoveel vragen en onzekerheden. Niet in de laatste plaats over de methode van onderzoek die gevolgd moet worden.Lees verder..

Lees meer

  EEN BIOGRAFIE VAN KONRAD LORENZ Een van de aardigste episodes uit het leven van Konrad Lorenz (1903-1989) heeft betrekking op de verzorging van een jonge kauw. Lorenz had het verzwakte diertje ontdekt in een dierenwinkel in Wenen en had direct medelijden gekregen. Hij kocht het vogeltje voor vier Schilling en was vast van planLees verder..

Lees meer

  OP WEG NAAR EEN MERITOCRATISCHE SAMENLEVING ? Volgens gezaghebbende sociologen is Nederland hard op weg om een meritocratische samenleving te worden. Tot diep in de jaren zeventig leefde het egalitaire ideaal (emancipatie, sociale stijging), maar in de jaren tachtig zakte dat élan in en namen de inkomensverschillen toe. Als antwoord op de dreiging vanLees verder..

Lees meer

  BIJ SCHLEIERMACHER Toen Schleiermacher in 1796 naar Berlijn verhuisde, vond hij voor de eerste tijd een eenvoudig onderkomen in het Charité-hospitaal. Hij had een functie gekregen als ziekenhuispredikant en ging voor in de Charité-kapel. Behalve patiënten waren er ook mensen uit de omgeving van de Charité die deze diensten bezochten. Schleiermacher moest daarvoor zijnLees verder..

Lees meer