1
Rudolf Boon en de Verlichting
2
Ik bid dus ik ben
3
Nogmaals de gemeente als ambtsdrager
4
Het Jeruzalem van Europa
?>

Naast  de beschouwingen van Otto Dubois en Rinse Reeling Brouwer over de Verlichting naar aanleiding van het boek van Andreas Kinneging, De onzichtbare maat, past mijns inziens ook een weergave van de visie van de Rudolf Boon, oud-redacteur van In de Waagschaal. Rudolf Boon (1920-2014) wist op uitnemende wijze gemeentewerk en studeerkamerwerk te combineren. NaLees verder..

Lees meer

Bert Hoedemakers herwaardering van de christelijke traditie Met dit nieuwe boek heeft de oud zendingsman, universitair docent in Indonesië en emeritus hoogleraar missiologie van de Rijksuniversiteit van Groningen zich begeven in de discussie over de betekenis van het huidige christendom in het geseculariseerde Westen, Nederland en Europa. Voorop staat zijn waardering voor en geloof inLees verder..

Lees meer

  In de discussie over ambt en gemeente in het nummer van 31 januari laten Coen Constandse en Udo Doedens de balans doorslaan naar het ambt van alle gelovigen en zo komen zij ertoe de gemeente voorop te stellen. Vanuit theologisch gezichtspunt valt dat te begrijpen. Heeft de apostel Paulus ook niet allereerst zijn brievenLees verder..

Lees meer

  HET JERUZALEM VAN EUROPA De Amsterdamse theoloog Rudolf Boon, emeritus hoogleraar liturgiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, heeft vele publicaties op zijn naam staan. In de jaren dat hij de hervormde gemeente van Landsmeer als predikant diende (1955-1984) zette hij zich in het voorjaar aan het schrijven om aan het eind van deLees verder..

Lees meer