1
De Tien Woorden
2
De dansende David
3
Met uw dood voor ogen (gebed)
4
Sta de vromen bij
?>

1. Dit is mijn woord: Ik ben uw God, Ik schreef u in mijn hand en nam u in het duister lot weg uit Egypteland. 6. Dit is mijn woord: bedrijf geen moord, het leven komt van Mij, hebt gij niet Habels kreet gehoord? Sta dan uw broeder bij. 9. Dit is mijn woord: geenLees verder..

Lees meer

1. Hoort gij de moerbeitoppen ruisen: zo haast u, want mijn Geest zal bruisen, uw vijanden zal ik verslaan en gij zult Sion binnengaan – Dit zei de Heer en ‘t is geschied zijn Woord is ons een woongebied. 5. Voor God wil ik uitzinnig wezen, het spotziek hart zal ik niet vrezen, voor alLees verder..

Lees meer

  Met uw dood voor ogen zien wij de schande, het kwaad dat de liefde uitdreef, het oud zeer waaronder de aarde lijdt, de dagen worden bitser, hardvochtig deze eeuw: wij hebben het steeds voor ogen. Gij zijt dood, het raakt niet ongedaan, het wordt geen heldendicht tot luister der stoutmoedigen, de vuisten gaan oml‡‡g,Lees verder..

Lees meer

  Sta de vromen bij, die hun schouders teweer stellen tegen de overmoed, en dag aan dag, daar men hen krenkt, hun ziel bezitten als een vreemde, zij raken bij niemand thuis, hun is ontnomen de toevlucht van vertier, hun ingetogenheid biedt geen verkwikking, zij bidden slechts en werken, omdat de nood stijgt, maar zijLees verder..

Lees meer