1
Geweld wordt door de Ene God geschapen
2
Brandstapels in de Bijbel
3
Is God uit op bloed en geweld?
4
Christelijke identiteit onder vuur
5
De Tora, ook ónze erfenis
6
De toracyclus van Monshouwer
7
Eschatologisch bondgenootschap
?>

  In het boek Is het de schuld van de ENE? gaat Sam Janse in gesprek met Paul Cliteur over het geweld in monotheïstische religies. Het boek is degelijk onderbouwd en bespreekt de argumenten in historisch perspectief. Het leest prettig en is een stap voorwaarts in de discussie. Het probeert de bijbelse samenleving recht teLees verder..

Lees meer

  God is niet uit op bloed en geweld, schreef ik vorige maand (IdW 45/1). De publieke opinie gaat ervan uit, à la Dimitri Verhulst, dat God gewelddadig en bloeddorstig is. Het geweld uit zijn context halen om (delen van) de Bijbel bij het grof vuil te zetten, lijkt een norm te worden. Het isLees verder..

Lees meer

Op een goede dag ging een zekere Arnold Jacobs een jaar lang volgens de Bijbel leven. Het werd een hit en vond navolging. Liberale christenen en Joden waren vol lof, Jacobs boek werd als een goede grap naar Nederland gehaald en men raakte tot bij de EO hilarisch gestemd. Zelfs volgens prof. dr. K.A.D. SmelikLees verder..

Lees meer

  De vraag of we oorlog moeten voeren wordt vandaag de dag, wanneer het om Rusland en de Islamitische Staat gaat, met een zwak ja beantwoord. Beide zijn immers regelrechte bedreigingen voor de wereldvrede? Dat hebben de jarenlange aanloop in beide conflictgebieden en de verontrustende rapporten hierover inderdaad laten zien. Ondertussen komt het maar moeilijkLees verder..

Lees meer

In mijn bijdrage van maart 2014, heb ik betoogd dat de Driejaarlijkse Toracyclus (DTC) die Monshouwer onderzocht, door de Bijbel zelf als cyclus wordt aangedragen. Een volledige bijbelse onderbouwing wil ik vanuit de praktijk geven, namelijk door het rooster te hanteren en van associatief commentaar te voorzien en zo de passages naast elkaar te verstaan.Lees verder..

Lees meer

Dirk Monshouwer heeft een bijzonder onderzoek nagelaten, waarin hij aantoont dat het ontstaan van de Evangeliën sterk is beïnvloed door een Driejaarlijkse Toracyclus (hierna DTC). Zo zijn bijvoorbeeld Markus en Lukas volgens hem parallel aan deze cyclus samengesteld. In september 2011 (IdW 40/ 9) werd het levenswerk van Monshouwer echter door Gerard Rouwhorst (hoogleraar liturgiewetenschappen)Lees verder..

Lees meer

ESCHATOLOGISCH BONDGENOOTSCHAP Als Messiaans schrijver en spreker ben ik uiterst verheugd en zeer ontsteld door de alleszins respectabele discussie die plaatsvindt na het storende artikel van Wessel ten Boom (IdW 40/15, okt. 2011) tegen het wegvallen van de plaatsvervangingstheologie. Na een korte definiëring betrekt Ten Boom de plaatsvervanging op de ‘nieuwe mens’ die de ‘oudeLees verder..

Lees meer