De ‘Theologische Verklaring van Barmen’

 

 

Inleiding

De ‘Theologische Verklaring van Barmen’ (1934) werd aangenomen tijdens de ‘Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche’. In de verklaring wordt opgekomen voor de exclusiviteit van de Openbaring in Jezus Christus. Daarmee wordt het erkennen van aan de Heilige Schrift vreemde openbaringsbronnen afgewezen.

De verklaring werd opgesteld vanuit de verontrusting over de ‘Deutsche Christen’, bij wie de scheiding tussen kerk en (nationaal-socialistische) staat vrijwel opgeheven werd. Door deze positiekeuze werd de Verklaring één van de eerste vormen van kerkelijke verzet tegen de nationaal-socialistische staat.

Als voornaamste auteur van de Verklaring geldt Karl Barth (1886-1968).

 

Pagina's: 1 2