1
De drie-enige God
2
Het Woord van God als criterium van de dogmatiek
3
kopjes I/1
4
Prolegomena
5
parafrase I/1
?>

      EGINHARD MEIJERING  KARL BARTH: GELOVEN IN DE LEVENDE GOD  Deel I: De drie-enige God

Lees meer

Uit: Karl Barth, Kerkelijke Dogmatiek, I/1, 47-73 NB Onderstaande tekst werd vertaald als bijdrage aan de Karl Barth-Tagung 2017, die van 6-8 maart jl. heeft plaatsgevonden in De Glind, en het daaraan voorafgaande ‘Barthianum’ in januari. Onderwerp was de ‘irreguliere homiletiek’ van Barth, mede tegen de achtergrond van de opkomende kerkstrijd in de jaren dertigLees verder..

Lees meer

DE “KOPJES” VAN DE PARAGRAFEN KORT UITGELEGD BAND I: INLEIDING § 1. De taak van de dogmatiek Hoe leert de christelijke Kerk waarheidsgetrouw over God te spreken? Het is de taak van de dogmatiek om de Kerk wetenschappelijk verantwoord bij dat zelfonderzoek bij te staan. § 2. Prolegomena en dogmatiek De zgn. prolegomena (de dingenLees verder..

Lees meer

In de Prolegemona beschrijft Barth hoe de kerk kennis van God verkrijgt. Daaraan besteedt hij het eerst deel van zijn Kirchliche Dogmatik. Dit deel beslaat 1500 pagina’s en is verdeeld over twee boeken: KD I/1 en KD I/2. W.H. ten Boom vertaalde de eerste paragraaf van het eerste hoofdstuk: Het Woord van God als criterium vanLees verder..

Lees meer

Beste lezer, Zoals ik je al zei ontkom je er niet aan (wil je je even verdiepen in wat een christen gelooft), om over “de kerk van de christenen” te denken. Want iedere christen verzint dat geloof niet zelf, maar plukt het uit een soort enorme moederboom die al twintig eeuwen in onze planeet isLees verder..

Lees meer