1
Barth en de werkelijkheid
2
Barth voor beginners
3
Barth en Rosenstock
?>

  Barth voor beginners (tweede reeks no. 1) Eind vorig jaar, in de nummers 13 tot en met 17 (6e jaargang) publiceerde ik een vijftal artikelen onder de titel “Barth voor beginners“. Op verzoek van de redaktie begin ik nu een kleine tweede serie. Het eerste onderwerp kwam als vanzelf naar voren, toen ik inLees verder..

Lees meer

In de kring van de brede redactie werd meerdere malen uitgesproken, dat er waarschijnlijk behoefte bestaat aan een reeks artikelen, die met name jongeren een beetje de weg wijzen in de theologie van Karl Barth. Wie immers alleen al de dertien delen van de Dogmatik op een rijtje ziet staan, vraagt zich af of hijLees verder..

Lees meer

      Als dit nummer wordt samengesteld uit dankbaarheid voor en ter ere van het werk dat Hasselaar in ons midden gedaan heeft en doet, is het zaak om goed te luisteren naar de 60-jarige en attent te zijn, als hij ons duidelijk maakt, welke figuren voor onze tijd van beslissende betekenis kunnen wordenLees verder..

Lees meer