1
Het Groot Nederlands geestelijk Songbook
2
Ontluisterend?
3
Onze Paus?
?>

  Wegen Gods hoe duister zijt Gij (LvdK 292)   Met een kleine parafrase op de bijdrage van Jan Groenleer uit IdW nr.6: In Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk zijn heel wat liederen uit het vorige liedboek (1973) niet terechtgekomen. Ten onrechte naar ik meen. Het tot gezang bewerkte gedicht vanLees verder..

Lees meer

  In nr. 8 van IdW noemt Wessel ten Boom het verzoek van de rabbijnen Evers en Ten Brink en het CIDI aan de PKN ‘ontluisterend’. De kwestie gaat over de Jodenhaat van Maarten Luther die bij de komende herdenking van 500 jaar Reformatie niet onbesproken mag blijven. Ten Boom stemt in met de terughoudendeLees verder..

Lees meer

ONZE PAUS? Deze prikkelende kop siert de omslag van IdW 42/4. Ik aarzelde even om mij als modale gelovige in het illustere gezelschap van academisch geschoolde theologen te begeven. Ik waag het erop. Prikkelend, W.M. Dekker en C.C. Wessel snijden, mijns inziens geheel terecht, de kwestie van de oecumene aan. Ik beperk mij, christenmens inLees verder..

Lees meer