1
Christus als centrum van de wereldgeschiedenis (II)
2
Christus als centrum van de wereldgeschiedenis
?>

  CHRISTUS ALS CENTRUM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS (II) Strijd om de universaliteit In het vorige artikel is de visie van Rosenstock-Huessy op de wereldgeschiedenis samengevat in zijn opeenvolgende fasen van stam, rijk, Israël en Griekenland. Eigenlijk is de term wereldgeschiedenis niet op zijn plaats. Die term wekt nog de indruk, dat er in de eersteLees verder..

Lees meer

  CHRISTUS ALS CENTRUM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS (I) De westerse cultuur – zo heet het – is gebouwd op twee pijlers: Rome en Jeruzalem. Kennelijk is het mogelijk geweest dat de Grieks Romeinse Oudheid een verbond aan-ging met de verworvenheden van Israël. En in dit verbond speelt de kerk een cruciale rol met Jezus ChristusLees verder..

Lees meer