1
Een sleutel op het slot van het Johannes-evangelie?
2
Christus als centrum van de wereldgeschiedenis (II)
3
Christus als centrum van de wereldgeschiedenis
?>

Ik herinner me een zondag waarop we Johannes 8 lazen. Een onverkwikkelijke ruzie tussen Jezus en de Joden, waarin Jezus zijn gesprekspartners verwijt de duivel tot vader te hebben en maar al te graag te doen wat hun vader wil. Het generaliseren van dé Joden in het Johannes-evangelie stuitte me zozeer tegen de borst, datLees verder..

Lees meer

  CHRISTUS ALS CENTRUM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS (II) Strijd om de universaliteit In het vorige artikel is de visie van Rosenstock-Huessy op de wereldgeschiedenis samengevat in zijn opeenvolgende fasen van stam, rijk, Israël en Griekenland. Eigenlijk is de term wereldgeschiedenis niet op zijn plaats. Die term wekt nog de indruk, dat er in de eersteLees verder..

Lees meer

  CHRISTUS ALS CENTRUM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS (I) De westerse cultuur – zo heet het – is gebouwd op twee pijlers: Rome en Jeruzalem. Kennelijk is het mogelijk geweest dat de Grieks Romeinse Oudheid een verbond aan-ging met de verworvenheden van Israël. En in dit verbond speelt de kerk een cruciale rol met Jezus ChristusLees verder..

Lees meer