1
Barthianen en marxisten
2
Barth en de secularisatie
3
Karl Barth100e geboortedag
?>

Vlak voor de vakantie las ik een aan beeldspraak rijk artikel van de rector van het hervormde seminarium, Maarten den Duik, in Woord en Dienst over Rinse Reeling Brouwer’s dissertatie, betreffende Barth en Marx. Volgens den Duik is voor Reeling Brouwer het dogma „een breekijzer, waarmee hij de brandkast van het kapitalisme openbreekt”. En: „ZoalsLees verder..

Lees meer

In een brief van 13/2 jl. reageert de heer J. van der Vlist op een brutale opmerking van me over Barth (in nr 20 vorige jaargang), waarop ik tot mijn spijt nu pas kan antwoorden. De zin luidde: „Hoewel ik steeds weer probeer Barth te verlaten, omdat ik dat met het oog op de secularisatie noodzakelijkLees verder..

Lees meer

      Prof. dr. F.O. van Gennep over Karl Barth bij zijn 100e geboortedag Het uitgangspunt van Barth’s theologisch denken is verbluffend eenvoudig: het getuigt steeds op elke bladzijde van een diep geloof in God als grondslag van zijn theologie. Barth wil ons steeds weer zeggen dat wij mensen moeten ophouden allerlei dingen overLees verder..

Lees meer