1
Geense over de Protestanten en Europa
2
Iets over de ‘invloed’ van Barth
?>

  GEENSE OVER DE PROTESTANTEN EN EUROPA In 1995 verscheen Geen reiszak voor onderweg, een bundel artikelen van Adriaan Geense. In deze bundel is onder de titel Europa, wat zijn haar waarden theologisch waard? de tekst afgedrukt van een lezing die Geense in 1990 in Frankrijk heeft gehouden. We lichten daar een aantal belangrijke passagesLees verder..

Lees meer

Enkele jaren geleden maakte ik in een bespreking ter voorbereiding van de jaarlijkse Barth-studiekonferentie op de Leuenberg een diskussie mee over de vraag of de met afbraak bedreigde pastorie van Safenwil, waarin Barth zijn „Römerbrief” had ge­schreven, niet zou moeten worden gespaard en dus door een kring van vrienden geld bij elkaar gebracht zou moetenLees verder..

Lees meer