1
Ghequetst ben ic van binnen
2
Gaza, Israël
?>

  GHEQUETST BEN IC VAN BINNEN Ghequetst ben ic van binnen, Doorwondt mijn hert so seer, Van uwer ganscher minnen Ghequetst so lanc so meer. Waer ic mi wend, waer ic mi keer, Ic en can gherusten dach noch nachte; Waer ic mi wend, waer ic mi keer, Ghi sijt alleen in mijn ghedachte. AnoniemLees verder..

Lees meer

  GAZA, ISRAËL Een lid van de redactie ontving via het NBG onderstaand bericht, dat ondertekend is door de leiders van het Palestijnse Bijbelgenootschap, het Bijbelgenootschap in Israël, het Arabisch Israëlisch Bijbelgenootschap en de United Bible Societies. Wij geven dit graag door als teken van bemoediging en meeleven. (Red.) Beste vrienden en collega’s, Onze hartenLees verder..

Lees meer